cloak

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkləʊk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kloʊk/ ,USA pronunciation: respelling(klōk)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cloak nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothing)peleryna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The wizard wore a long cloak with a pointed hood.
cloak vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hide)pokrywać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The darkness cloaked the burglar, and he was able to move without anyone noticing.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cloak nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concealing)ukrycie, zatajenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
cloak yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be concealed)okrywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  okryć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Cloak yourself in darkness and sneak in the back way.
cloak yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an air of)pokazywać się jako zwr. ndk. + spój.
  pokazać się jako zwr. dk. + spój.
 Sarah liked to cloak herself in an air of mystery, but that just covered up the fact that she was usually clueless.
cloak-and-dagger,
cloak and dagger
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (mysterious, furtive, sinister)płaszcz i szpada
  tajemniczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 It was a great cloak-and-dagger novel; nobody was what they first seemed.
under the cloak of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (being guided or protected by)pod osłoną przyim. + ż
 The robbers escaped under the cloak of darkness.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cloak' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: cloak-and-dagger [espionage, operations, missions], the [magician's, sorcerer's, performer's, master's, soldier's] cloak, [dressed, clad] in a [black, long, flowing, velvet, silk, mourning] cloak, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cloak" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cloak'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.