clearance

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪərəns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈklɪrəns/ ,USA pronunciation: respelling(klērəns)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (headroom)prześwit mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  przestrzeń nad głową wyr.
 The ceiling clearance is pretty low in this house.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space, room to move)przestrzeń żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  miejsce nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There is not enough clearance under the bridge to accommodate large trucks.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closeout: sale to clear stock)wyprzedaż żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I bought a dress on clearance.
clearance,
security clearance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(access to secret information)przepustka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Thomas does not have the necessary clearance for those files.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft, etc.: permission to proceed)pozwolenie, zezwolenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zgoda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The pilot was given clearance to take off.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (removal, clearing out)usuwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
clearance,
clearing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cheque: being credited to account) (czek)rozliczenie, rozliczanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
clearance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (discounted, on sale)przeceniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  z wyprzedaży przyim. + ż
 The clearance section is at the back of the store.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
clearance sale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closeout: sale to clear stock)wyprzedaż żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 After the fire the bookstore held a clearance sale, and I got lots of books very cheaply.
customs clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permission to pass through Customs)odprawa celna ż + przym.
mine clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (removal of explosive devices)rozminowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Mine clearance in the central region of the country is a high priority.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: clearance (and sale) [items, products, goods, stock], a clearance sale (on), currently having a clearance sale, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "clearance" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'clearance'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.