clear

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klɪr/ ,USA pronunciation: respelling(klēr)


Inflections of 'clear' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
clearer
adv comparative
clearest
adv superlative
Inflections of 'clear' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
clearer
adj comparative
clearest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (transparent)przejrzysty, przezroczysty, przeźroczysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He poured water into a clear glass.
 Nalał wody do przeźroczystej szklanki.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unambiguous)jasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The message of the new law is clear.
 Przesłanie nowego prawa jest jasne.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evident)oczywisty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The truth is clear to us.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The ploughs have to clear snow from the roads.
 Pługi muszą usuwać śnieg z dróg.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with sharp definition)wyraźny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This television has a clear picture.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view, path: unobstructed)nieprzesłonięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  wolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The students have a clear view of the teacher.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unobstruct)oczyszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  udrażniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  udrożnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He had surgery to clear the blocked artery.
 Przeszedł operację, aby udrożnić zablokowaną tętnicę.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jump over)przeskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The runner cleared all of the hurdles.
 Biegacz przeskoczył przez wszystkie płotki.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (limpid)przejrzysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They swam in clear mountain pools.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn after expenses)zyskiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zyskać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Anne cleared a million in income this year.
 Anne zyskała milion dochodu w tym roku.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: flawless)zdrowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  gładki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You're so lucky to have such beautiful, clear skin!
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bank check: accept)realizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrealizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bank cleared your check, so the purchase is now official!
 Bank zrealizował twój czek, więc zakup jest teraz faktem!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cloudless)czysty, bezchmurny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sky is clear today.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bright)żywy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That is a nice, clear, blue colour.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of pure color)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her eyes were a clear blue.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with no uncertainty)pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  bez wątpliwości przyim. + ż, l.mn.
 The soldiers are clear about their mission.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of guilt)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The police officer does his job with a clear conscience.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calm, serene)czysty, jasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  spokojny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I always leave my yoga class with a clear mind.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without deductions)na czysto przyim. + przys.
 You'll make a clear twenty thousand.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not encoded)niezaszyfrowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The message was clear; no one had scrambled it.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: ahead)prowadzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The away team is now 20 points clear.
 Drużyna gości prowadzi teraz dwudziestoma punktami.
clear of [sth] adj + prep (without debts or obligation)wolny od czegoś przym. + przyim.
  (pożyczka)nieoprocentowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's hard to get a loan that's clear of interest.
clear,
clear of [sth/sb]
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(away from)z dala przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Keep clear of him. He's dangerous.
 Trzymaj się z dala od niego. On jest niebezpieczny.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become clear)przejaśniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przejaśnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The sky cleared after the rain.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (check, account: be settled)zostać uregulowanym dk. + przym.
 The check will clear in five days.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become free of anxiety, etc.) (przenośny)oczyścić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Just relax, and let your mind clear.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clean a table after eating)sprzątać ze stołu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  posprzątać ze stołu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'll serve dinner, and you clear when they have finished eating.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove [sth] unwanted from)oczyszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We will clear the land, and then plant new grass.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make transparent)oczyszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Clear the water with a fine mesh filter.
clear [sth] of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove or disperse)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police cleared the street of onlookers.
 Policja usunęła gapiów z ulicy.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disentangle)rozplątywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozplątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's clear our lines and resume fishing.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass over) (samolot)przelatywać nad czymś ndk. + przyim.
  przelecieć nad czymś dk. + przyim.
 The plane cleared the treetops.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass under) (pojazd)przejeżdżać pod czymś ndk. + przyim.
  przejechać pod czymś dk. + przyim.
 The top of the trailer cleared the bridge with inches to spare.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass by)omijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ominąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The lobster boat cleared the shoals safely.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (purify)oczyszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We cleared the air with a filter.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (acquit)oczyszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The court cleared the suspect of all charges.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (approve, give permission)zezwalać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zezwolić komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The security office cleared the visitors to enter.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eliminate: a debt)spłacać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spłacić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This final cheque will clear your debt.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check: pass through) (odprawa celna)dokonywać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dokonać czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)przechodzić przez coś ndk. + przyim.
  przejść przez coś dk. + przyim.
 We will meet you after you clear customs.
 Spotkamy się, jak przejdziesz przez odprawę celną.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (building, land: vacate)opuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 There was a fire alarm and everyone had to clear the building.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (schedule: make time available)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Kate cleared her schedule so that she could visit her mother in hospital.
 Kate zmieniła swoje plany tak, żeby móc odwiedzić matkę w szpitalu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
clear [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (put away neatly)odsuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odsunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After the meal, Fiona began clearing away the plates.
clear [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (space: remove clutter)zabierać się ndk. + zaim.
  zabrać się dk. + zaim.
 We need to clear all the junk out of the attic.
clear out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (leave a place)zabierać się ndk. + zaim.
  zabrać się dk. + zaim.
 The fire alarm went off and everybody had to clear out.
clear [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make tidy)wyjaśniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjaśnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Maria told the children to clear their toys up when they'd finished playing with them.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (signal that there is no danger)spokój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 When the fire drill was done, the principal gave the all clear.
all clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (signal to go ahead)spokój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (visible, easy to see)jasny, widoczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Despite the police spokesman's denial, the onlooker's video showed the policeman's unprovoked aggression, as clear as day.
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obvious, easy to understand)jak biały dzień wyr.
 It was as clear as day to me that the Prime Minister had no intention whatever of honouring his promises once re-elected.
clear conscience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no guilty feelings)czyste sumienie przym. + n
 Now that I've returned her the favour at last, I have a clear conscience.
Clear off! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away)tłumaczenie niedostępne
 I'm busy now - clear off!
clear [sth] off,
clear off [sth]
vtr + adv
(remove clutter from)sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprzątnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you clear off the dining table, we can play cards there.
clear [sth] off [sth] vtr + prep (clutter: remove)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mike cleared the papers off his desk.
clear [sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (clutter: remove from a space)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 We need to clear all the junk out of the attic.
clear plastic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transparent material)czysty plastik przym. + m
 These food containers are made of clear plastic.
clear plastic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (material: transparent)czysty plastik przym. + m
 He carries his identification card in a clear plastic case to protect it from wear.
clear some space v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remove clutter)robić miejsce ndk. + n
  zrobić miejsce dk. + n
 If you could just clear some space on your desk, I'll set the computer up there.
clear some space on your calendar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make time)robić miejsce na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić miejsce na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?
clear text,
cleartext,
clear-text
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: text that is not encrypted)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen or single-word form used when term is an adj before a noun
 You don't need to decrypt it, it's a clear-text message already!
clear the air v figurative (resolve tensions)oczyszczać powietrze ndk. + n
  oczyścić powietrze dk. + n
 After our dreadful argument the day before, he telephoned me to apologise and to clear the air, after which I felt much happier.
clear the air v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remove pollutants)oczyszczać powietrze ndk. + n
  oczyścić powietrze dk. + n
 The machine is designed to clear the air of dust and pollen.
clear the ground v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (prepare for [sth])przygotowywać teren ndk. + m
  przygotować teren dk. + m
clear the ground v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (area: rid of weeds, etc.)plewić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyplewić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before they could even think about building shelters, they had to clear the ground of hundreds of large rocks.
clear the snow from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shovel snow away from)odśnieżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odśnieżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I must clear the snow from the driveway so I can drive my car to work.
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (path: remove obstacles)torować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przetorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They took out the old walnut grove to clear the way for the bypass.
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remove obstacles)torować drogę ndk. + ż
 City council approval cleared the way for the new mall.
clear thinking,
clear-thinking
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rational, lucid thought)jasne myślenie przym. + n
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 It's no use panicking - only clear thinking and cool heads will see us through this crisis.
clear your name v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (prove your innocence)oczyszczać swoje nazwisko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oczyścić swoje nazwisko zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You'll have to sue that slanderer in court in order to clear your name.
clear your throat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cough before speaking) (przed przemówieniem)odchrząkiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odchrząknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The butler respectfully cleared his throat.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Przewodniczący odchrząknął dyskretnie, po czym rozpoczął przemówienie.
clear-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unambiguous, well defined)jasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's a clear-cut case of fraud.
clear-cut,
clear cut
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (forestry: cut all trees in an area)wycinać wszystkie drzewa
  wyciąć wszystkie drzewa
 Clear cutting on steep slopes can cause erosion.
crystal clear,
crystal-clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(easy to understand)kryształowo przyjrzysty przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 His explanation was crystal clear.
crystal-clear,
crystal clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(perfectly obvious)kryształowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 The chief executive spoke against the plan at length and in detail, making his opposition crystal clear to the meeting.
crystal-clear,
crystal clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(water: pure and clean)kryształowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
in the clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (safe, out of danger)bezpieczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The fox was in the clear after it swam across a wide river. They were in the clear after crossing the raging river.
in the clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of debt, obligations)bez długów przyim. + m, l.mn.
loud and clear advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (loudly and clearly)wyraźnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I hear you loud and clear; we'll do the project your way.
loud and clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obvious)wyraźnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The voters sent a loud and clear message in favor of reforms.
make clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clarify, state clearly)wyjaśniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjaśnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let me make clear that I don't object to the person, only to his policies.
make it clear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unambiguous about [sth])wyjaśniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjaśnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sandra likes to make it clear who's boss.
make yourself clear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak plainly)wyrażać się jasno zwrot zwr. ndk.
  wyrazić się jasno zwrot zwr. dk.
 You must never do that again – have I made myself clear?
stay clear of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid)unikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Stay clear of him, he's a bad influence!
stay clear of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep a distance away from)trzymać się z daleka od
 Stay clear of the fire line, only fire fighters are allowed past the yellow tape.
steer clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (keep away)trzymać się z daleka
 Steer clear of that guy, he's trouble.
steer clear of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (avoid)trzymać się z daleka od
 I try to steer clear of fried foods.
the clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unobstructed space) (sport)wolne pole przym. + n
 He pushed through the opposing players and out into the clear, ready to receive the ball.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'clear' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: clear the [table, dishes], are in the clear (now), clear [sky, river, stream, water], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "clear" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'clear'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.