cleaner

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkliːnər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈklinɚ/ ,USA pronunciation: respelling(klēnər)


From clean (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
cleaner
adv comparative
cleanest
adv superlative
From clean (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
cleaner
adj comparative
cleanest
adj superlative
Na tej stronie: cleaner, clean

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who cleans houses, etc.)sprzątacz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  sprzątaczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A cleaner visits twice a week to clean the mansion.
cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance: cleans floors, objects)produkt czyszczący m + przym.
 Eco-friendly cleaners are becoming more popular.
cleaner adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative: more clean)czyściejszy, czystszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Sandra's house is always cleaner than mine.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object used for cleaning)środek czyszczący m + przym.
cleaners nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (dry cleaner's shop)pralnia chemiczna ż + przym.
  (potoczny)pralnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Please pick up my jacket from the cleaners' this afternoon.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not dirty)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I need to put on a clean shirt.
 Muszę założyć czystą koszulę.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wash or sanitize [sth])czyścić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I always use bleach when I clean the kitchen.
 Czyszcząc kuchnię, zawsze używam wybielacza.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize, tidy [sth])sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Clean your room and put away your clothes!
clean off [sth],
clean [sth] off
vtr + adv
(dirt: remove)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I hosed the car down to clean off the dirt.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remove dirt, sanitize)czyścić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyczyścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Your kitchen is immaculate, so I know you must like to clean.
 Twoja kuchnia jest nieskazitelnie czysta; jestem pewna, że lubisz sprzątać.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (tidy away, remove)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The waiter came and cleaned the plates off the table.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure, uncontaminated)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sample is completely clean, with no contamination.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: sleek, neatly defined) (wyrazisty, regularny, gładki)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sculpture has very clean lines.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sum: total, complete) (przenośny)okrągły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The robbers got away with a clean million.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legible)czytelny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The office needs a clean copy of the form.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (behavior: decent, pure)przyzwoity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I expect clean behaviour from all of you, so don't dance too closely.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fair)czysty, uczciwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The referee wants a clean fight.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (drug-free) (przenośny, slang)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My friend has been clean for one year.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (wholesome)zdrowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our family enjoys clean entertainment.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without irregularity)gładki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The saw made a clean cut through the tree.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)prosty i jasny wyr.
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without interference)niezakłócony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  bez przeszkód przyim. + ż, l.mn.
 The thieves made a clean getaway.
 Złodzieje uciekli bez przeszkód.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: without obscenity)przyzwoity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Keep your language clean, and leave the dirty words out of your talk.
 Używajcie przyzwoitego języka, nie używajcie w rozmowie wulgaryzmów.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (honestly)uczciwie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  (potoczny)czysto przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 No one will play cards with him because he doesn't play clean.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)całkiem, zupełnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's her birthday, and I clean forgot.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (organize, tidy)sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My house is disorganized because I hate cleaning.
clean [sth] of [sth] vtr + prep (empty of contents)ogołocić coś z czegoś dk. + przyim.
 Birds cleaned the trees of fruit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
cleaner | clean
AngielskiPolski
carpet cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for sweeping carpets)tłumaczenie niedostępne
carpet cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance for cleaning carpets)szampon do dywanu wyr.
 That spray can of carpet cleaner was very expensive.
dry cleaner,
UK: dry cleaner's
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(company: cleans clothing)pralnia chemiczna ż + przym.
 That suit's too delicate for the washing machine; you'll have to take it to the dry cleaner.
house cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] employed to do domestic cleaning)sprzątaczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
pipe cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuzzy wire for cleaning a pipe)wycior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He cleaned the inside of a tube with a pipe cleaner.
steam cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device using pressurized steam to clean)tłumaczenie niedostępne
 Since I got my steam cleaner I don't use any cleaning chemicals.
vacuum cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cleaning appliance that uses suction)odkurzacz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The vacuum cleaner wasn't working very well because I'd forgotten to empty it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cleaner' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: my favorite cleaner [brand, product], cleaner [spray, liquid, accessories, bags], [household, office, industrial] cleaner, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cleaner" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cleaner'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.