circuit

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɜːrkɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsɝkɪt/ ,USA pronunciation: respelling(sûrkit)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical device)obwód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The entire house is wired on one circuit.
circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racetrack)tor mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can hear the cars from the circuit ten miles away.
circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: lap)okrążenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He set a record speed for one circuit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
CCTV nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (closed-circuit television)telewizja przemysłowa ż + przym.
circuit board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical component)płytka obwodu drukowanego wyr.
circuit breaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical device)wyłącznik automatyczny m + przym.
circuit breaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (tax relief)ulga podatkowa ż + przym.
circuit court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (court: several locations)sąd objazdowy m + przym.
circuit training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletic exercise)trening cykliczny m + przym.
 Circuit training is effective for building aerobic endurance and burning fat, but not so much so for adding muscle.
closed-circuit television nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (monitoring system)telewizja przemysłowa ż + przym.
 The thief was caught stealing the car on closed-circuit television.
complete circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: full lap)pełne okrążenie przym. + n
complete circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity: unbroken connection)pełny układ przym. + m
microcircuit,
integrated circuit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(integrated electronic circuit)mikroukład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  układ scalony m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'circuit' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "circuit" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'circuit'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.