cheer

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʃɪr/ ,USA pronunciation: respelling(chēr)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cheer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (yell supportingly)wiwatować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The fans cheered enthusiastically.
 Kibice entuzjastycznie wiwatowali.
cheer [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (yell supportingly for)dopingować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kibicować komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The fans cheered their team.
cheer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cry of joy)okrzyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Three cheers for the winner!
cheers interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (thanks)dzięki wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Cheers, mate.
cheers interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (common drinks toast)na zdrowie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Cheers!
cheers interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (goodbye) (potoczny)cześć wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)pa, pa wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cheer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirit)otucha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
cheer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (be a cheerleader)być cheerleaderką posił. + ż
 I have been cheering for three years.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
cheer up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become happier)rozchmurzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozchmurzyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Mrs. Mills cheered up when the tea and cake were served.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
cheer on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (shout encouragement to)kibicować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokibicować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We're going to the match to cheer on the team.
cheer on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (encourage, support)zachęcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zachęcić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
cheer up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make happier)rozweselać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozweselić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Here's a plate of chocolate ice cream to cheer you up.
cheer up interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (don't be sad)nie martw się
 Cheer up! Losing a race isn't the end of the world.
good cheer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joyfulness)dobra zabawa przym. + ż
 The party guests were in good cheer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cheer' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: cheer for your [home, favorite] team, [holiday, yuletide, Christmas, festive, seasonal, good] cheer, cheer squad, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cheer" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cheer'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.