charge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃɑːrdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʃɑrdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(chärj)

Inflections of 'charge' (v): (⇒ conjugate)
charges
v 3rd person singular
charging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
charged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
charged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
charge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask for money)wystawiać rachunek ndk. + m
  wystawić rachunek dk. + m
  policzyć, podliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I think the waiter forgot to charge me.
 Myślę, że kelner zapomniał wystawić mi rachunek.
 Myślę, że kelner zapomniał mnie podliczyć.
charge [sb] for [sth] vtr + prep (ask for money)policzyć komuś za coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The barman didn't charge me for my drink.
charge [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask for money)policzyć komuś coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (formalny)naliczać komuś opłatę wysokości zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (formalny)naliczyć komuś opłatę wysokości zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The taxi driver charged me £15.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask as a fee)pobierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The lawyer charges a hundred pounds an hour.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (battery, etc.: power)ładować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naładować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I need to charge my mobile phone.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (fee)opłata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The video rental shop has a late fee charge.
 Wypożyczalnia filmów nalicza opłatę za opóźniony zwrot.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (debit)obciążenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  opłata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There are extra charges on my account.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (official accusation)oskarżenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 John was innocent of the charges against him.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Na młodym przestępcy ciążyło wiele oskarżeń.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load)ładunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is heavy charge for such a small car.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (order)polecenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  rozkaz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The soldier was given a charge to clean the whole barracks.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (duty)odpowiedzialność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przenośny)ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Will you promise to help my family? Will you take this charge?
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military attack)uderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  atak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Pickett's charge was an important event in the American Civil War.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control)nadzór mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The manager has charge of two shops.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (battery power)bateria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The charge on my phone has run down.
charge,
electrical charge,
electric charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(electrical force)ładunek elektryczny m + przym.
 Instead of bullets, a taser shoots a 50,000-volt charge of electricity. When Steve touched the electrical outlet, the sudden charge made him jump.
charge,
explosive charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(explosive power)ładunek wybuchowy m + przym.
 Police believe that the bomber detonated a charge he was carrying.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in [sb] else's care)podopieczny mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  podopieczna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The tutor's charges were all very well-behaved children.
charge [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (order)nakazywać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakazać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  żądać czegoś od kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zażądać czegoś od kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I charge you to look after the house properly while I am away.
charge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rush forward)szarżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The bull charged again and again.
charge in vi + prep (rush into the room)wpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
charge into [sth] vi + prep (rush into: a room, etc.)wpaść do czegoś dk. + przyim.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (debit an amount)obciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  naliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bank charges a fee if your balance falls below a specified amount of money.
 Bank nalicza opłatę jeśli saldo spada poniżej określonej sumy pieniędzy.
charge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accuse)oskarżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police charged Murphy because they thought he had broken the law.
 Policjanci oskarżyli Murphy’ego, ponieważ myśleli, że złamał prawo.
charge [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rush towards)atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  rzucić się na kogoś/coś zwrot zwr. dk.
 The other team charged the quarterback.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load)ładować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naładować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The soldiers charged the cannon and it fired again.
charge [sth] with [sth] vtr + prep (load)załadować coś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The lorry was fully charged with electrical goods and could hold no more.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (entrust)powierzać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powierzyć coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The sergeant charged the corporal with command of the squad.
charge [sth] to [sth] vtr + prep (debit an amount)obciążać coś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć coś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Just charge the bill to my account.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (accuse)oskarżać kogoś o coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oskarżyć kogoś o coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The police charged the man with a crime.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (order)kazać komuś coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The prison guard charged him with cleaning the latrines.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
charge off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (hurry away) (przenośny)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
charge account,
UK: credit account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (current account with a bank)kredyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
charge for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (require payment for)liczyć za ndk. + przyim.
  policzyć za dk. + przyim.
 Airlines charge for everything these days; you even have to pay for peanuts!
charge up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (renew battery power of)ładować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naładować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is so annoying that I have to charge up my cordless drill every twenty minutes if I want it to work well.
charge up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hills, stairs: run up)zdobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The infantry charged up the hill to meet the attack.
cover,
cover charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (entrance fee)opłata za wstęp wyr.
 There is a cover of ten dollars to enter the club.
cover charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restaurant: added fee)opłata wstępu ż + m
 In European restaurants you often find a cover charge for bread and butter.
free of charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having no cost)bezpłatny, darmowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The film was rubbish but it's okay because the seats were free of charge.
in charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (responsible, having control)odpowiedzialny za przym. + przyim.
 I am trying to find out who is in charge here.
no charge exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sth] is provided free)bezpłatny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  wolny od opłat wyr.
  bezpłatnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.
 Producent wyśle wam bezpłatnie próbki produktów.
nominal charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minimal fee)nominalna opłata przym. + ż
 If you buy the vacuum you can also get a new set of silverware for a nominal charge.
person in charge of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (manager of [sth])osoba odpowiedzialna za coś wyr.
 To get access, you'll have to speak with the person in charge of security.
person in charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manager)kierownik, kierowniczka m, ż
 The store clerk was rude to me, so I complained to the person in charge.
reasonable charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fair price)rozsądna opłata, przyzwoita cena przym. + ż
 Twenty dollars seemed a quite reasonable charge for mowing such a large lawn.
service charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip paid to serving staff)opłata za usługę wyr.
 There is a 10% service charge added to the restaurant bill.
take charge vtr + n (take command, control)przejmować kontrolę ndk. + ż
  przejąć kontrolę dk. + ż
take charge of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take command or control of [sth])przejmować kontrolę nad zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przejąć kontrolę nad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'charge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: charge a [purchase, sale] (to), a [service, shipping, delivery] charge, charge a [fee, fine], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "charge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'charge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.