changing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃeɪndʒɪŋ/

From the verb change: (⇒ conjugate)
changing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: changing, change

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
changing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that varies)zmieniający się przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  zmienny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's impossible to predict the changing schedule.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
change vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (alter)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Anna wants to change the agreement.
 Anna chce zmienić umowę.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transform significantly)przekształcać, zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekształcić, zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Throughout history, men haven't changed their true nature at all.
 Na przestrzeni historii ludzie wcale nie zmienili swojej prawdziwej natury.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothes)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przebierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I need to change my clothes.
 Muszę zmienić moje ubranie.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exchange, swap)zamieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The two passengers want to change seats with each other.
 Dwóch pasażerów chce się zamienić ze sobą miejscami.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alteration)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The parties made a change to the contract.
 Strony dokonały zmiany w kontrakcie.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (variation)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The scientists observed a change in the sensor data.
 Naukowcy zaobserwowali zmianę w danych czujnika.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money exchange)reszta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Do you have change for a fifty-dollar bill?
 Masz wydać resztę z pięćdziesięciu dolarów?
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coins)drobne m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Gus keeps a lot of change in his pocket.
 Gus trzyma mnóstwo drobnych w kieszeni.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of changing)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The change in the weather occurred over night.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substitution)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The coach asked for a change of player.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (novelty)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The new procedures were quite a change compared with the old way.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: altered tonality)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This song has a lot of key changes for the pianist.
change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothes)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (ubrania)zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Mary went home for a change of clothes.
the change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (menopause)menopauza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Weight gain is common among women who are going through the change.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (switch vehicle gears)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)wrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)wrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 On the hill, change into second gear.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be transformed, modified)zmieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  przekształcać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przekształcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The larva changed into an adult.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transportation: trains, planes)przesiadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przesiąść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You need to change at Kings Cross Station.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become different)zmieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Everyone changes as they get older.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (voice: deepen, break)zmieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Larry's voice changed as he went through puberty.
change viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (put on different clothes)przebierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It's cold outside. You should change.
change [sth] for [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exchange, switch)zmieniać coś na coś, zamieniać coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zmienić coś na coś, zamienić coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Don't forget to change your winter clothes for lightweight ones before you depart.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exchange currency)wymieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I want to change these dollars for euros.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get smaller money)rozmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should change your bills for coins.
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give smaller money)rozmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you change a fiver?
change [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change for [sth] new or clean)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Change the bed linen at least once a week.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
changing | change
AngielskiPolski
changing room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: area for changing clothes)przebieralnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The team left the changing room in chaos after celebrating their victory.
changing room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothing shop: fitting room)przebieralnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Minna went to the changing room to try on a skirt.
ever changing,
ever-changing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(variable)ciągle zmieniający się przys. + im. czyn.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Online news sites enable us to keep up with our ever-changing world.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'changing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: in these changing times, in this changing world, due to changing weather conditions, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "changing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'changing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.