cellar

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɛlər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsɛlɚ/ ,USA pronunciation: respelling(selər)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cellar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (basement)piwnica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The air in the cellar always feels damp.
cellar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection of wines)piwniczka na wino wyr.
 This house has a cellar with room for five hundred bottles of wine.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
cellar door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door leading into basement)drzwi do piwnicy wyr.
 Be careful going through the cellar door because the stairs are very steep. He went to get another bottle of wine and walked straight into the cellar door.
saltcellar,
salt cellar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shaker for table salt)solniczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The table was empty except for the saltcellar and pepper mill.
wine cellar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (underground storage space for wines)piwnica na wino wyr.
 Caves make excellent wine cellars for certain vintages.
wine cellar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection of wines)piwnica na wino wyr.
 That restaurant has an excellent wine cellar with an impressive selection of vintages.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cellar' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the cellar [door, space, windows, entrance], a [damp, dark, eerie, dim, spooky] cellar, a [wine, root] cellar, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cellar" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cellar'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.