caught

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɔːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kɔt/ ,USA pronunciation: respelling(kôt)

From the verb catch: (⇒ conjugate)
caught is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: caught, catch

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
caught v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (catch: past participle)złapany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was caught smoking behind the bike shed.
 Został złapany na paleniu za przechowalnią rowerów.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp moving object)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can catch the ball with one hand.
 Umiem łapać piłkę jedną ręką.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Bill needs to catch a bus from town.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person departing)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You might be able to catch him if you hurry.
 Możesz go złapać, jeśli się pośpieszysz.
catch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, seize)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jason caught her by the wrist.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (problem)problem mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)rzecz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What's the catch?
 W czym jest problem?
 W czym rzecz?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fishing, hunting) (ryby: łapać)łowić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (ryby: złapać)złowić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (zwierzyna: łapać)polować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (zwierzyna: złapać)upolować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We caught five salmon in the river.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disease) (potoczny)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chrować na coś ndk. + przyim.
  zachorować na coś dk. + przyim.
 Leah catches a cold every winter.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przyłapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police caught him in the act.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become entangled)zahaczać się, zaczepiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zahaczyć się, zaczepić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 As I was riding my bicycle, my shoelaces caught on the gears.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action: grasping [sth])łapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He made a diving catch.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing, hunting) (ryby)połów mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Salmon is the catch of the day.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastening)zapięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The catch on the suitcase is stuck.
 Zapięcie walizki zacięło się.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: catching ball)łapanie, złapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Sammy made a great catch in the game.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song)kanon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Eddie loves to sing songs and catches from the Victorian era.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying) (potoczny, przenośny)dobra partia, niezła partia przym. + ż
 I hear her new man is quite a catch!
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (begin to burn)zapalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Lou dropped a match and the gasoline caught.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (sport: be catcher)łapać piłkę ndk. + ż
 Jennifer is catching in the softball game today.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see)oglądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you catch the news last night?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (hear)zrozumieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (kolokwialnie)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I didn't catch what you said.
 Nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś.
 Nie złapałem, tego co powiedziałeś.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see, not miss)zobaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's catch the art show at the museum before it closes.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  schwytać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fly was caught in the spider's web.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gesture, likeness)uchwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The artist caught her expression beautifully.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (take momentarily)przytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Would you just catch my coat for a second while I make a telephone call?
catch [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)przyłapywać kogoś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przyłapać kogoś na czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.
catch at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (reach for [sth])łapać za coś ndk. + przyim.
  złapać za coś dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
caught | catch
AngielskiPolski
get caught viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be discovered doing [sth])być złapanym posił. + przym.
 He got caught smoking and was grounded for a week. She got caught sneaking back into the house last night.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'caught' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "caught" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'caught'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.