catch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkætʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kætʃ/ ,USA pronunciation: respelling(kach)

Inflections of 'catch' (v): (⇒ conjugate)
catches
v 3rd person singular
catches
v 3rd person singular
catching
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
caught
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
caught
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp moving object)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can catch the ball with one hand.
 Umiem łapać piłkę jedną ręką.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Bill needs to catch a bus from town.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person departing)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You might be able to catch him if you hurry.
 Możesz go złapać, jeśli się pośpieszysz.
catch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, seize)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jason caught her by the wrist.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (problem)problem mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)rzecz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What's the catch?
 W czym jest problem?
 W czym rzecz?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fishing, hunting) (ryby: łapać)łowić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (ryby: złapać)złowić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (zwierzyna: łapać)polować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (zwierzyna: złapać)upolować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We caught five salmon in the river.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disease) (potoczny)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chrować na coś ndk. + przyim.
  zachorować na coś dk. + przyim.
 Leah catches a cold every winter.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przyłapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police caught him in the act.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become entangled)zahaczać się, zaczepiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zahaczyć się, zaczepić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 As I was riding my bicycle, my shoelaces caught on the gears.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action: grasping [sth])łapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He made a diving catch.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing, hunting) (ryby)połów mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Salmon is the catch of the day.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastening)zapięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The catch on the suitcase is stuck.
 Zapięcie walizki zacięło się.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: catching ball)łapanie, złapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Sammy made a great catch in the game.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song)kanon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Eddie loves to sing songs and catches from the Victorian era.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying) (potoczny, przenośny)dobra partia, niezła partia przym. + ż
 I hear her new man is quite a catch!
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (begin to burn)zapalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Lou dropped a match and the gasoline caught.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (sport: be catcher)łapać piłkę ndk. + ż
 Jennifer is catching in the softball game today.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see)oglądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you catch the news last night?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (hear)zrozumieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (kolokwialnie)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I didn't catch what you said.
 Nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś.
 Nie złapałem, tego co powiedziałeś.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see, not miss)zobaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's catch the art show at the museum before it closes.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  schwytać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fly was caught in the spider's web.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gesture, likeness)uchwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The artist caught her expression beautifully.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (take momentarily)przytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Would you just catch my coat for a second while I make a telephone call?
catch [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)przyłapywać kogoś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przyłapać kogoś na czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.
catch at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (reach for [sth])łapać za coś ndk. + przyim.
  złapać za coś dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: understand)chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I told her that he'd poisoned his wife with arsenic, but she didn't catch on.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal ([sth]: become popular)rozpowszechniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozpowszechnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Do you think that the practice of people sewing their own clothing will ever catch on again?
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go as fast)doganiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dogonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Uwaga: A hyphen is used when the term is or modifies a noun
 Mira slowed down so that her younger sister could catch up.
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal (get up to date)doinformować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I phoned my brother to catch up on the latest news back home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
catch 22,
Catch-22
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paradox, [sth] self-contradictory)błędne koło przym. + n
 It's a real Catch-22: to get a job you need experience, but to get experience you need a job.
catch 22,
Catch-22
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
colloquial (no-win situation)sytuacja bez wyjścia wyr.
 John would be hurt if she didn't invite him, but if she did, Mary wouldn't come. It was a Catch-22.
catch 22 situation,
Catch-22 situation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] self-contradictory)błędne koło przym. + n
catch a cold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (contract cold virus)łapać przeziębienie ndk. + n
  złapać przeziębienie dk. + n
 If you go out in this rain without a coat you're liable to catch a cold.
catch a glimpse of [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perceive briefly)dostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I caught a glimpse of Peter as he walked past my house.
catch a train,
catch the train
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(go by train)łapać pociąg ndk. + m
  złapać pociąg dk. + m
 I'm going to catch a train home after I get out from work.
catch fire,
catch light,
catch alight
vtr + n
(ignite)zapalać się ndk. + zaim.
  zapalić się dk. + zaim.
 Gasoline can catch fire very easily.
catch hell vtr + n US, slang (receive severe reprimand) (potoczny: otrzymać reprymendę)oberwać się komuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (potoczny: otrzymać reprymendę)dostać się komuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He was sure to catch hell from his wife for his behaviour.
 Z pewnością oberwie mu się za to zachowanie od żony.
 Z pewnością dostanie mu się za to zachowanie od żony.
catch hold of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, grab)chwytać się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mr. Jones caught hold of Mark by the collar and dragged him off to see the headmaster.
catch on fire,
catch light,
catch alight
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)zapalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
catch out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (discover being deceitful)tłumaczenie niedostępne
catch sight of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glimpse, notice)zauważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zauważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mark likes to go to the most popular clubs in the hope that he'll catch sight of someone famous.
catch the eye,
catch [sb]'s eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be noticeable)przykuwać wzrok ndk. + m
  przykuć wzrok dk. + m
 The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.
catch up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (get up to date)tłumaczenie niedostępne
 I missed a week of work, and now I have to catch up.
catch up with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (gain on, reach: [sb] further ahead)doganiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dogonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You go on ahead; I'll catch up with you as soon as I've finished my work here.
catch up with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative ([sth] with [sb]: bad consequences of past behaviour, misdeeds, circumstances)tłumaczenie niedostępne
 Finally, his unhealthy habits caught up with him and he became very sick.
catch up with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (police with criminal after pursuit)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The cops finally caught up with the shoplifter outside the stock exchange.
catch up with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb] meet with [sb] after period of time)nadrabiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nadrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was a pleasure to catch up with everyone at the family reunion.
catch your breath v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pause to breathe)łapać oddech ndk. + m
  złapać oddech dk. + m
 I had to take 20 flights of stairs. It took me several minutes to catch my breath.
catch your breath v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (take a break) (przenośny)złapać oddech dk. + m
 Now that we're done with most of the rush jobs, we can catch our breath.
catch-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (aimed at matching, competing) (potoczny)goniący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
catch-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (attempt to match, compete)próba dogonienia ż + n
  (potoczny)pościg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The cyclist's catch-up ultimately failed, and he finished third in the race.
catchphrase,
catch phrase,
catch-phrase
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(motto)powiedzonko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  hasło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The comedian repeated his catchphrase at every possible opportunity. Many radio program hosts have a catch phrase which they say at the end of every program to help people remember them.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'catch' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: catch the [ball, pass, throw], a [spectacular, game-winning] catch, catch [a cold, the flu, chickenpox, your death], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "catch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'catch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.