casing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkeɪsɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkeɪsɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kāsing)


From the verb case: (⇒ conjugate)
casing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: casing, case

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
casing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outer shell)zewnętrzna warstwa przym. + ż
 The casing on my laptop cracked when I dropped it.
casing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (around window, door)obudowa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
casing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well lining)ocembrowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (box)pudełko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 My new earrings came in a beautiful case.
 Moje nowe kolczyki były zapakowane w piękne pudełko.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance)przypadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The opposite is true, in this case.
 W tym przypadku przeciwne twierdzenie jest prawdziwe.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container)pojemnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pudełko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Artists often carry around a small case full of pens, pencils, and other supplies.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example)przypadek, przykład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is a clear case of political interference.
 Jest to jasny przykład politycznej ingerencji.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: lawsuit)sprawa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The case was brought before a judge.
 Sprawa została przedstawiona sędziemu.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of disease)przypadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  chorować na ndk. + przyim.
 Our mother has a case of pneumonia.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (question)kwestia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This is a case of integrity.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (situation, state)sytuacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We thought it would rain, but that was not the case.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (support for an argument)argument popierający m + przym.
 The scientist made a case for more testing.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: category) (gramatyka)przypadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is a different form in the accusative case.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (strange person)tłumaczenie niedostępne
 He's an odd case.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contents of a case)pojemnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pudełko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 This wine is so good that I could drink the whole case!
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tray)kaszta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The printer found the case he needed.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wine: 12 bottles)skrzynka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You can't buy a single bottle of wine here - we only sell it by the case.
case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (suitcase)walizka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
case [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (survey) (przenośny)badać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obadać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bank robbers cased the building.
case [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in a case)wkładać do pojemnika zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  włożyć do pojemnika zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The butcher cased the ground beef.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'casing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the casing [material, size, dimensions], the [adapter, outer, inner, shell, door, window] casing, the [phone, product, instrument, DVD] casing, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "casing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'casing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.