carpet

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɑːrpɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɑrpɪt/ ,USA pronunciation: respelling(kärpit)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carpeting attached to floor)dywan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The carpet in the old house was worn and threadbare.
carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large rug)dywan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Wally decorated his new apartment with expensive carpets and paintings.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
carpet of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (covering)warstwa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przenośny)dywan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The driveway had a carpet of fresh snow that morning.
carpet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with a carpet)kłaść dywan dk. + m
 Mother unexpectedly decided to carpet her kitchen.
carpet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cover thoroughly)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
carpet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reprimand) (pot., przen.: udzielać reprymendy)brać kogoś na dywanik zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć kogoś na dywanik zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
beater,
carpet beater
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(carpet-beating tool)trzepaczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The maid used a beater made from willow to get the dust out of the rug.
carpet bomb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drop many bombs over an area)robić nalot bombowy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić nalot bombowy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
carpet cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for sweeping carpets)tłumaczenie niedostępne
carpet cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance for cleaning carpets)szampon do dywanu wyr.
 That spray can of carpet cleaner was very expensive.
magic carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flying rug in fantasy stories)zaczarowany dywan przym. + m
 Aladdin traveled around on his magic carpet.
red carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long mat laid out for [sb] important)czerwony dywan przym. + m
 The red carpet was rolled out ready for the Queen's visit.
red carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (preferential treatment)czerwony dywan przym. + m
 Our suppliers gave us the red carpet treatment when we visited their factory.
wall-to-wall carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fitted woven floor covering)wykładzina dywanowa ż + przym.
 Every day she vacuumed the wall-to-wall carpet in the foyer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'carpet' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [boy, girl, child] got carpet burns, [buy, use] a carpet cleaner, carpet cleaning [products, conditioners, liquids], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "carpet" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'carpet'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.