camp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkæmp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kæmp/ ,USA pronunciation: respelling(kamp)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military)obóz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Soldiers built their camp near the front line.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor lodging: recreation)obóz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  obozowisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The family set up a tent at the camp.
 Rodzina rozbiła namiot na obozie.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor summer program)obóz letniskowy m + przym.
  kolonie ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 My daughter's camp offers swimming and singing by the fire.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prison)obóz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Political prisoners were sent to camps.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in-group)obóz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That politician is part of the leftist camp.
camp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lodge outdoors: recreation)obozować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozbić obóz dk. + m
 We camped in a tent under the stars.
 Obozowaliśmy w namiocie pod gwiazdami.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
camp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (man: effeminate)zniewieściały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jenkins plays the role of a camp young man in the film.
camp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (performance: affected, theatrical)teatralny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The camp performances of the actors greatly amused the audience.
camp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (live as if camping)obozować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The houseguests camped in the living room.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stay in tent)biwakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We camped out in the forest.
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (live temporarily)biwakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I camped out in the living room so I could watch TV.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
base camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountaineers' shelter)dolne schronisko przym. + n
 My daughter is no mountain climber, but she's trekking as far as the Everest base camp.
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military training)obóz szkoleniowy dla rekrutów wyr.
 Charles graduated with honors from boot camp at Great Lakes Naval Base.
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reform facility)ośrodek resocjalizacyjny m + przym.
 The boot camps are designed to deter young criminals from reoffending.
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exercise classes)zajęcia sportowe n, l.mn. + przym.
 Anne joined the boot camp to lose weight.
camp chair nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (portable folding chair)składane krzesło przym. + n
camp counselor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (supervisor at summer camp)doradca obozowy m + przym.
 The camp counselors showed the campers how to paddle a canoe.
camp fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire made of twigs)ognisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That evening we all sat around a camp fire drinking beer and telling ghost stories.
campground,
camping ground,
camp ground
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(site of or for a camp)pole namiotowe n + przym.
 Please put up tents only in designated campgrounds.
concentration camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prison camp)obóz koncentracyjny m + przym.
 She still had the concentration camp tattoo on her wrist.
cot,
UK: camp bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (portable bed)łóżko polowe n + przym.
  łóżko składane n + przym.
 The visitor slept on a cot in the back porch.
forced-labour camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concentration camp, work camp)obóz przymusowej pracy m + przym. + ż
 The Siberian gulags were forced-labor camps for political dissidents.
gray jay,
Canada jay,
camp robber
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(North American crested bird)sójka kanadyjska ż + przym.
internment camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prison facility, detention centre)obozy zatrzymania m, l.mn. + n
 The internment camp at Guantanamo Bay was used to detain terrorist suspects.
labor camp,
UK: labour camp
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (enforced work camp)obóz pracy m + ż
 The government sent Maisky to a labour camp in Siberia.
military camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (army encampment)obóz wojskowy m + przym.
 The refugees were never so happy as when they first saw the military camp for the liberation forces.
refugee camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refugee lodging)obóz dla uchodźców wyr.
 People went to the refugee camp to escape the war.
scout camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organized outdoor activity for boys)obóz harcerski m + przym.
 We played capture-the-flag at scout camp.
summer camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity centre for children in summertime)obóz letni m + przym.
 His parents sent him to summer camp every year.
trailer park,
trailer camp (US),
caravan site (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mobile home site)pole kempingowe n + przym.
 Due to the light weight of trailers, tornadoes often cause the most damage in trailer parks.
training camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for sports)obóz treningowy m + przym.
 Training camp began today for the team.
work camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enforced labour camp)obóz pracy m + ż
 Under Stalin's regime, political prisoners were sent to work camps.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'camp' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: camp [outside, under the stars], [summer, horse, band, French] camp, a camp [man, actor, movie, voice, walk, style], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "camp" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'camp'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.