cake

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkeɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/keɪk/ ,USA pronunciation: respelling(kāk)

Inflections of 'cake' (v): (⇒ conjugate)
cakes
v 3rd person singular
caking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
caked
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
caked
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dessert)ciasto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I love cakes made with lots of chocolate.
 Lubię ciasta z dużą ilością czekolady.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round mass of food)kotlet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  placek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Form the raw hamburger meat into cakes and fry them gently.
cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (block)kostka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I would like a nice new cake of lavender soap.
cake viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flatten, compact)zbijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  opadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After you pour it into a mould, the compound will cake.
cake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form into a cake shape)formować ciasto ndk. + n
  uformować ciasto dk. + n
 Cake the explosive mixture, and carefully place it on the table.
cake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (cover) (często strbr)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (często strbr)pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The lorry's tyres were caked with mud.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a piece of cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] easy to do) (potoczny, przenośny)małe piwo przym. + n
  (potoczny, przenośny)bułka z masłem wyr.
 The new software installation was a piece of cake, no problems!
 Instalacja nowego oprogramowania to było małe piwo, żadnych problemów!
almond cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake flavored with almonds)ciasto migdałowe n + przym.
almond cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake made with almond flour)ciasto migdałowe n + przym.
 The bride is on a gluten-free diet, so for the wedding reception they're planning an almond cake.
angel food cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light sponge cake)biszkopt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Angel food cake contains only egg whites, no yolks, so it's fine on a low-cholesterol diet.
birthday cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake served at birthday party)tort urodzinowy, torcik urodzinowy m + przym.
 The children love to blow out the candles on the birthday cake at parties.
cake pan (US),
cake tin (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tin for baking a cake)forma do ciasta wyr.
 Line the bottom of the cake pan with parchment paper.
chocolate cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake made with chocolate)ciasto czekoladowe n + przym.
 A devil's food cake is a light airy chocolate cake.
Christmas cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (festive fruit cake)tłumaczenie niedostępne
It's a piece of cake! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (it's very easy) (potoczny, przenośny)To małe piwo! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny, przenośny)To bułka z masłem! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 I don't think that arithmetic problem is difficult. It's a piece of cake!
 Moim zdaniem to zadanie arytmetyczne nie jest trudne. To małe piwo!
piece of cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (slice or chunk of cake)kawałek ciasta m + n
piece of cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] easy) (potoczny)łatwizna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The spelling test was a piece of cake; I got all the answers right!
sponge cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light sweet cake)biszkopt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
wedding cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tiered cake served at a marriage party)tort weselny m + przym.
 The wedding cake had three tiers, a chocolate interior, and white glaze for frosting.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cake' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: was caked with [mud, dirt, dust, blood], [chocolate, pound, angel food, strawberry, sponge] cake, used cake mix, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cake" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cake'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.