burst

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɝst/ ,USA pronunciation: respelling(bûrst)

Inflections of 'burst' (v): (⇒ conjugate)
bursts
v 3rd person singular
bursting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
burst
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
bursted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
burst
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
bursted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explode)rozrywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozerwać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  pękać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pęknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The water balloon burst when it hit the teacher's leg.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (applause, tears)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The little girl burst into tears as her balloon drifted toward the sky.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into view)wychylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wychylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden emission)tryśnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, tear [sth])rozrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozerwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Larry laughed so hard, he burst his trousers.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rupture)pękać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pęknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Marty was taken to the hospital in an ambulance when his appendix burst.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbreak of gunfire, etc.)wybuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He was wounded by a burst of mortar fire.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (balloon, tyre: punctured)pęknięty, przebity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appendix: ruptured)pęknięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion)wybuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We could see the burst of fireworks miles away.
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rupture)zerwanie, pęknięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The river has been dangerously high since the burst at the dam.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause rupture)spowodować pęknięcie dk. + n
 The stress of her new job caused Carolyn to burst a blood vessel in her eye.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
burst forth vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (emerge forcefully)wyłaniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wyłonić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The baby bird burst forth from his egg, eager to greet the world.
burst in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (enter suddenly and forcefully)wpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police burst in and arrested Davidson.
burst upon [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (appear)wyłaniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wyłonić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Tara Lipinski burst upon the world of gymnastics as a bouncy fifteen-year-old.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
burst forth viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leap or spring out)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The baby bird burst forth from his egg, eager to greet the world.
burst into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter suddenly and forcefully)wpadać do ndk. + przyim.
  wpaść do dk. + przyim.
 The angry man burst into the room.
burst into flame,
burst into flames
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (catch fire)zapłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bus burst into flames, trapping the passengers inside.
burst into laughter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start laughing)wybuchać śmiechem ndk. + m
  wybuchnąć śmiechem dk. + m
 They burst into laughter at the sight of his clown costume.
burst into song v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start singing)zaczynać śpiewać ndk. + ndk.
  zacząć śpiewać dk. + ndk.
 My father is so musical, he bursts into song in the middle of a conversation.
burst into tears v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start crying suddenly)wybuchać płaczem ndk. + m
  wybuchnąć płaczem dk. + m
 She burst into tears at the news of her friend's death.
burst of laughter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden laugh)wybuch śmiechu m + m
 That burst of laughter was inappropriate at a funeral.
burst of speed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden increase in speed)nagłe przyspieszenie przym. + n
 With a sudden burst of speed, he passed his competition and won the race.
burst open vi + adj (open suddenly)tłumaczenie niedostępne
 When the bell sounded, the school doors burst open and all the kids ran out.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spring out, jump out)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He burst out from behind the wall, surprising everyone leaning against it.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emerge from [sth] tight or restraining)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The chick finally burst out of its shell.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (break out, occur suddenly)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The enemy suddenly burst out of the woods and we were surrounded in an ambush.
burst upon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leap into or onto)wskakiwać na ndk. + przyim.
  wskoczyć na dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'burst' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: burst into [tears, laughter, song, applause], burst out [laughing, crying], burst in on [us, the meeting, our conversation], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "burst" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'burst'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.