burdened

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdənd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bûrdnd)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load)ładunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The donkey can carry a heavy burden.
 Osioł jest w stanie unieść ciężki ładunek.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight)ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The burden of his heavy backpack was hard on his knees.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (encumbrance)obciążenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Payments for the two cars are a burden on the family's resources.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental: pressure)brzemię nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She has too many emotional burdens to relax properly.
 Jest obciążona zbyt dużym ciężarem emocjonalnym, żeby móc porządnie się odprężyć.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental: responsibility) (psychiczny)obciążenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  ciężar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Being responsible for the family is a burden to him.
burden [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (add pressure, worry)obciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I never tell you my worries because I don't want to burden you.
 Nigdy nie mówię ci, czym się martwię, ponieważ nie chcę cię obciążać.
burden [sb] with [sth] vtr + prep figurative (impose [sth] troublesome)obciążać kogoś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć kogoś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  obarczać kogoś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obarczyć kogoś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't burden your mother with your problems.
burden [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load)ładować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  załadować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  obciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They burdened the truck with even more weight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
beast of burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (animal used for heavy work)zwierzę pociągowe, zwierzę juczne n + przym.
 The water buffalo is the traditional beast of burden in Thailand.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility for providing enough evidence of [sth])ciężar dowodu m + m
 Mother had the burden of proof to prove that I swiped the cookies.
burden with debt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to owe a lot of money)obciążać długiem ndk. + m
  obciążyć długiem dk. + m
burden yourself with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take on too much responsibility for)obciążać się ndk. + zaim.
  obciążyć się dk. + zaim.
 Don't burden yourself with all the troubles of the world.
burden yourself with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trouble, concern yourself with)przejmować się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejąć się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't burden yourself with my insignificant problems.
relieve [sb] of a burden v (release [sb] from a responsibility)uwalniać od odpowiedzialności zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uwolnić od odpowiedzialności zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'burdened' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "burdened" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'burdened'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.