bungle

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌŋgəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbʌŋgəl/ ,USA pronunciation: respelling(bunggəl)

Inflections of 'bungle' (v): (⇒ conjugate)
bungles
v 3rd person singular
bungling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bungled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bungled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bungle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do incompetently)partaczyć, knocić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spartaczyć, sknocić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bungle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blunder, mistake)partactwo, spartaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
bungle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mess, [sth] done badly)partactwo, spartaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bungle' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "bungle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bungle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.