bundle

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌndəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbʌndəl/ ,USA pronunciation: respelling(bundl)

Inflections of 'bundle' (v): (⇒ conjugate)
bundles
v 3rd person singular
bundling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bundled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bundled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bundle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bunch, group)wiązka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The professor carried a bundle of papers to his office.
bundle,
bundle of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] wrapped for transport)wiązka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 George put the bundle of firewood in the trunk of his car.
bundle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap together)zawijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bundle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (lots of money) (potoczny)kupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
bundle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wad: of paper money)plik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A bundle of cash bulged in the man's breast pocket.
bundle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biology: strands of tissue)wiązka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
bundle,
vascular bundle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(vascular bundle)wiązka naczyniowa ż + przym.
bundle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (items sold together)pakiet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
bundle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." NZ, slang (give birth)urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bundle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sleep in bed of betrothed) (zwyczaj)spać w ubraniu z narzeczoną zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
Uwaga: Zwyczaj występujący w niektórych krajach.
bundle out vi + adv (exit unceremoniously) (przenośny, potoczny)wysypać się na zewnątrz zwrot zwr. dk.
 The train pulled up at the platform and all the passengers bundled out.
bundle in vi + adv (enter unceremoniously)wpychać się do środka zwrot zwr. ndk.
  wepchnąć się do środka zwrot zwr. dk.
 The room was small and it was a bit of a squash, but everyone bundled in.
bundle,
bundle off,
bundle out,
bundle into
vi + prep
(leave unceremoniously)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bundle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (group products for sale)wiązać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiązać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you bundle the toy truck, the metal sign, and the antique lamp, I'll give you $200.
bundle [sb] into [sth] vtr + prep (push quickly, throw)wpychać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wepchnąć kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
bundle up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (dress warmly)ciepło ubierać przys. + ndk.
  ciepło ubrać przys. + dk.
 It is best to bundle up before going out into cold weather.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a bundle of nerves nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (very nervous person)kłębek nerwów m + m, l.mn.
 You're a bundle of nerves, calm down!
bundle up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap up together)zwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fish man tried to bundle up the fish in newspaper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bundle' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: bundle them [up, together], bundle them [up] with, bundle the [clothes, sandwiches] [up], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "bundle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bundle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.