bulletin

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʊlɪtɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbʊlɪtən, -tɪn/ ,USA pronunciation: respelling(bŏŏli tn, -tin)

Inflections of 'bulletin' (v): (⇒ conjugate)
bulletins
v 3rd person singular
bulletining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bulletined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bulletined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bulletin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken news report)biuletyn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We interrupt this programme to bring you an urgent news bulletin.
bulletin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printed newsletter)biuletyn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The church bulletin had a mistake about the date of the bake sale.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bulletin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make known by bulletin)zamieścić w biuletynie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bulletin board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for public notices)tablica informacyjna ż + przym.
 The website has a bulletin board where you can post messages.
news bulletin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brief news update)biuletyn, newsletter mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bulletin' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "bulletin" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bulletin'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.