WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo)hurt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  duża ilość przym. + ż
Uwaga: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
 Części będą przewożone hurtem.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (three dimensional size)rozmiar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The box's bulk made it difficult to carry.
 Rozmiar pudła sprawiał, że było trudno je nieść.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous)błonnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
the bulk of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part)większość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness)gramatura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)mieć znaczenie ndk. + n
 Military spending bulks large at election time.
bulk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (expand)powiększać, zwiększać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiększyć, zwiększyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The city bulked the police force due to increased crime.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
bulk up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gain weight, put on muscle) (sportowiec)powiększać masę mięśniową zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  powiększyć masę mięśniową zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bulk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount of post delivered cheaply)poczta masowa ż + przym.
 Bulk mail is the polite, commercial term for junk mail.
bulk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (e-mail sent to multiple addresses)masowa wysyłka elektroniczna wyr.
in bulk advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in large quantities)hurtem przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I have five cats so I buy their food in bulk from the warehouse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "bulker" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bulker'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.