buildup

Listen:
US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɪldˌʌp/ ,USA pronunciation: respelling(bildup′)

Na tej stronie: buildup, build up

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
buildup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accumulation)przyrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can use a razor blade to remove the buildup of soot.
buildup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period before an event)oczekiwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The athletes work hard during the buildup to the Olympics.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
build [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (structure)budować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybudować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They built up the wall using bricks made from local stone.
build [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (develop) (przenośny)budować, wznosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Johnson gradually built up his business empire.
build up to [sth] vi phrasal + prep figurative (work gradually towards [sth](przenośny)zmierzać ku czemuś ndk. + przyim.
 The race was building up to an exciting finish.
build up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (feeling: mount)narastać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  narosnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
build [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (confidence: strengthen)dodawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dodać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The victory will help the team to build up its confidence.
 To zwycięstwo pomoże dodać zespołowi pewności siebie.
build-up,
build-up of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gradual increase)narastanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
Uwaga: A hyphen is used when the term is a noun
 Lack of exercise leads to a gradual build-up of fat in the body.
build-up,
build-up to [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (gradual approach to high point)kulminacyjne momenty przym. + m, l.mn.
 I'll be watching the build-up to the big game on the sports channel.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'buildup' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "buildup" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'buildup'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.