bore

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɔr/ ,USA pronunciation: respelling(bôr, bōr)


From the verb bear: (⇒ conjugate)
bore is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (All other usages)
--------------
Inflections of 'bore' (v): (⇒ conjugate)
bores
v 3rd person singular
boring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bored
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bored
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: bore, bear

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bore vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be uninteresting)nudzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zanudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce: a hole)wiercić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywiercić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The carpenter bored a hole in the board.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uninteresting person)nudziarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Don't invite that bore Quentin to the party.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event)nuda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun calibre)kaliber mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. AU (artesian well)odwiert mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cylinder or tube)przewód lufy, przewód rury m + ż
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wave in estuary)gwałtowna fala przypływu u ujścia rzeki wyr.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dig: shaft, tunnel)drążyć, wiercić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydrążyć, wywiercić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expand diameter of hole)poszerzać średnicę otworu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poszerzyć średnicę otworu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)niedźwiedź mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 America is home to many species of bear.
 Ameryka jest domem dla wielu gatunków niedźwiedzi.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support weight)wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Most musi wytrzymać ciężar samochodów i ciężarówek.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure [sth])znosić, wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść, wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He could hardly bear the suspense.
 Ledwo mógł znieść napięcie.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce flowers, fruit) (owoce)owocować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (kwiaty)kwitnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After several years of drought, the apple tree finally bore fruit.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve: left, right)skręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You need to bear left at the fork in the road.
 Musisz skręcić w lewo na rozwidleniu dróg.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide [sb] with: a son, daughter, heir)rodzić kogoś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić kogoś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Queen bore her husband three daughters.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (rude person)mruk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  gbur mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is a bear first thing in the morning.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist)pesymista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In the current recession, we're all bears.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller)spekulant mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult) (potoczny)udręka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)mordęga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain)wytrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  pozostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He would bear true to the promises he made.
bear [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry [sth], [sb])nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dźwigać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dźwignąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The donkey had to bear the load to the camp.
bear yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: yourself)zachowywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He bore himself with courage and distinction.
 Zachowywał się z odwagą i godnością.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)ponosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ponieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will bear the responsibility for my decisions.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand, stand up to)wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He knew his alibi would bear scrutiny, so he had no problem telling it to the detectives.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour) (uraza)chować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])mieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title)nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)powodować obniżkę ndk. + ż
  spowodować obniżkę dk. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
bore | bear
AngielskiPolski
bore into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (drill into)wwiercać się w zwr. ndk. + przyim.
  wwiercić się w zwr. dk. + przyim.
 Woodpeckers bore into trees searching for insects.
bore into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (stare piercingly at)wbijać wzrok w zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The judge's stare bores into the witnesses' eyes, to intimidate them into telling the truth.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bore' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "bore" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bore'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.