boots

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/buːts/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bo̅o̅ts)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
boot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (tall footwear)kozak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kozaczek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Rita bought a new pair of leather boots.
boot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (trunk: car's rear compartment)bagażnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The spare tyre is in the boot.
boot vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kick a ball)kopać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  kopnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
boot vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start a computer)uruchamiać, bootować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uruchomić, zbootować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
boot,
the boot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (firing, dismissal)wyrzucenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (slang)wywalenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
boot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (kick)kopnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Give the ball a solid boot!
boot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (torture device) (historyczny: narzędzie tortur)but hiszpański m + przym.
 In the Middle Ages, the boot was a means of torture.
boot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (provide boots for)wyposażać w buty zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyposażyć w buty zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  obuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The troops were booted and ready to march.
boot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (fire) (przenośny, potoczny)wylewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny, potoczny)wylać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boss booted Max last Thursday.
boot [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harass or aggravate)drażnić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
boot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (brutally put an end to)zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
boot up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (computer: start)rozruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military training)obóz szkoleniowy dla rekrutów wyr.
 Charles graduated with honors from boot camp at Great Lakes Naval Base.
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reform facility)ośrodek resocjalizacyjny m + przym.
 The boot camps are designed to deter young criminals from reoffending.
boot camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exercise classes)zajęcia sportowe n, l.mn. + przym.
 Anne joined the boot camp to lose weight.
boot out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (evict)wykwaterowywać, eksmitować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykwaterować, wyeksmitować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you keep acting like an idiot, the hotel management will surely boot you out.
boot out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (remove from political office)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Voters tend to boot out politicians who cheat on their wives more than politicians who take bribes.
boot up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (switch on: a computer)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
car boot sale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (sale of used items in public place)wyprzedaż z samochodu wyr.
 There is a car boot sale every week in the town's main car park.
desert boots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (rugged footwear)buty terenowe m, l.mn. + przym.
garage sale,
yard sale
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (sale of used items)sprzedaż rzeczy używanych wyr.
 They sold a lot of their old things in a garage sale. There is a car boot sale every week in the town's main car park.
hiking boots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (heavy footwear for walking in countryside)buty do turystyki pieszej
 Your hiking boots will protect your feet on the long trek ahead.
to boot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in addition, as well)na dodatek przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dodatkowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
trunk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (vehicle: rear compartment)karoseria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Brian put the groceries in the trunk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'boots' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "boots" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'boots'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.