bootleg

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbuːtlɛg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbutˌlɛg/ ,USA pronunciation: respelling(bo̅o̅tleg′)

Inflections of 'bootleg' (v): (⇒ conjugate)
bootlegs
v 3rd person singular
bootlegging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bootlegged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bootlegged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bootleg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] made illegally)nielegalna produkcja przym. + ż
 Bootlegs of the movie are widely available on the Internet.
bootleg n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (goods: illegal)nielegalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The gang was arrested for selling bootleg liquor.
bootleg vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trade illegally in)handlować nielegalnie ndk. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bootleg' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "bootleg" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bootleg'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.