bolt

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbəʊlt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/boʊlt/ ,USA pronunciation: respelling(bōlt)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener with nut)sworzeń mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Ned needs two more bolts to repair the garage door.
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lock for door)rygiel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This apartment has many safety features, including an intercom system and a bolt on the door.
bolt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lock door with bolt)ryglować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaryglować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bolt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (run off suddenly)popędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rabbit bolted at the sound of the car door slamming shut.
bolt out vi + adv (exit rapidly)szybko wybiec przys. + dk.
  (potoczny)czmychnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Lucy left the front door open and her labrador bolted out.
bolt out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exit rapidly)szybko wybiec z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (koń)wyrwać się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 The spooked horse bolted out of the barn.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a rush away, escape)ucieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (roll: of fabric)bela, sztuka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It took two entire bolts of fabric to make the princess's wedding dress.
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrow)bełt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar forming part of lock)rygiel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  zasuwa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Close the door and put the bolt in place.
bolt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horticulture: go to seed)przerastać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przerosnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Cilantro bolts quickly in hot weather.
bolt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach with bolt)mocować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przymocować, zamocować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bolt [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach [sth] with a bolt)przyśrubowywać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przyśrubować coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
bolt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fabric, etc: make into bolts) (techniczny)nawijać na rolki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The cloth is bolted at the factory before being delivered to the stores.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bolt down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure with a bolt)zasuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Bolt down that metal plate so that it doesn't vibrate.
bolt down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US slang (to eat [sth] very quickly) (potoczny)wsuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wsunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jerry was late for class, so he bolted down his breakfast.
bolt from the blue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] unexpected)grom z jasnego nieba wyr.
 The accusation of theft was a bolt from the blue.
bolt of lightning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lightning flash, thunderbolt)błyskawica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Zeus is sometimes depicted holding a bolt of lightning.
bolt of lightning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] or [sth] moving very fast) (przenośny)błyskawica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The winning horse shot out of the starting gate like a bolt of lightning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bolt' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [stood, was standing] bolt upright, a bolt of lightning, a bolt of lightning [hit] the [tower, tree, church], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "bolt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bolt'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.