WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

blow a fuse


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "blow" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: a | fuse

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (air: move)wiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The winter wind blows from the west.
 Zimowy wiatr wieje z zachodu.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be swept by air)rozwiewać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozwiać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Sand blows across the beach.
 Piasek rozwiewa się po plaży.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move with breath)dmuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dmuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Blow the pinwheel and watch it spin.
 Dmuchaj w wiatraczek i patrz, jak się kręci.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (explode)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Watch out, the bomb is going to blow!
 Uważaj, bomba zaraz wybuchnie!
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punch)cios mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  uderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The blow knocked him down, but he soon got back up.
 Cios go powalił, ale szybko udało mu się wstać.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (shock)cios mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The news that her husband had died was a serious blow.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glass: shape using air)wydmuchiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydmuchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (storm)burza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)zawierucha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We are expecting a big blow tonight, and have closed the shutters of the beach house.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blast of wind)poryw, podmuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A blow of air pushed over the pile of papers.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug: cocaine) (slang: kokaina)koka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (slang: kokaina)koks mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Rod asked me if I knew where he could score some blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play wind instrument)dąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The trumpeter blows hard and loud.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fuse, bulb: burn out)przepalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przepalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The electrical surge caused the fuse to blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (depart) (slang: wychodzić)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We are done here. Let's blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (thing, situation: be bad) (potoczny)być do bani, być do niczego zwrot posił.
  (potoczny)być beznadziejnym posił. + przym.
 This movie blows. Let's change the channel.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wind)zwiewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wind blew the papers off the table.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (horn, instrument)grać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zagrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The flautist blew a sweet melody.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make explode)wysadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wysadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army detonation team blew the bridge.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (squander money)roztrwaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  roztrwonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The musician had blown his entire fortune, and was poor again.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (bungle) (potoczny)sknocić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zmarnować, przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I bet he will blow this opportunity just as he did the last one.
blow [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squander money) (potoczny)przepuszczać coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)przepuścić coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Sophie blew all her wages on a new dress.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (impress greatly)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The candidate blew her interviewer away.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (kill by shooting)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The gunman blew away his victim from close range.
blow off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, slang (pass intestinal gas) (slang)pierdzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pierdnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I think the dog blew off, it smells horrible.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clouds: pass, disappear)znikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The clouds blew over and the sun came out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: be forgotten) (przenośny)cichnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ucichnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's hope that the dispute will soon blow over.
blow up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (explode)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I watched the Hindenburg blow up.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(detonate)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Uwaga: hyphen used when term is an adj
 They blew up the enemy's ammunition dump.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(photograph: enlarge)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Small photos may have to be blown up if they are not identifiable.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
blow [sth] away,
blow away [sth]
vtr + adv
(wind: carry off)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wind blew the dollar bill away.
blow away vi + adv (be carried off by wind)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The paper bag blew away in a gust of wind.
blow by viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be swept past by the wind)przelatywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przelecieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A paper bag blew by me on a windy day.
blow down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wind: knock over)zdmuchiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdmuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wind blew down our swing set and shade umbrella.
blow dry vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use a hair-dryer on)suszyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wysuszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is useless to blow dry your hair before going out into the rain.
blow dryer,
blow-dryer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: dries hair)suszarka do włosów wyr.
 I never use a blow dryer to dry my hair.
blow in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (arrive unexpectedly)wpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He just blows in without any warning and expects dinner.
blow in v literal (be swept in by the wind)przewiewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A handful of leaves blew in when I opened the door.
blow into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exhale, breathe into)dmuchać w ndk. + przyim.
  wdmuchać w dk. + przyim.
 Here, blow into this paper bag, it will help you stop hyperventilating.
blow into town v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (arrive unexpectedly)pojawiać się znienacka zwr. ndk. + przys.
  pojawić się znienacka zwr. dk. + przys.
 My friend just blew into town; we're going to go have dinner tonight.
blow it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (fail)oblewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oblać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I totally blew it, and I'm so embarrassed; I don't know when I've performed so badly.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (slang)laska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
blow me down interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing amazement)nie mów wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well, blow me down! You won the lottery!
blow off vi + adv (be swept off by wind)popychać wiatrem ndk. + m
  popchnąć wiatrem dk. + m
blow off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (reject the company of)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blow off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (fail to meet an obligation)tłumaczenie niedostępne
 Since I was feeling better, I blew off my appointment with the doctor.
blow off steam v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (vent emotions)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I called my boyfriend and he let me blow off steam for an hour.
blow out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extinguish)gasić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgasić, wygasić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Be sure to blow out the candles before you go to bed.
blow out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reject)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blow [sth] over,
blow over [sth]
vtr + prep
(topple by blowing)przewracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A strong wind had blown over several plant pots.
blow the whistle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (inform on [sb])wsypywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wsypać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The employee decided to blow the whistle on his employer for the illegal transactions.
blow the whistle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tell the truth about [sth])wsypywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wsypać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blow through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect every part of [sth])tłumaczenie niedostępne
blow through viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (visit briefly, pass through)wpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blow through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (carburettor)tłumaczenie niedostępne
blow your nose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expel mucus)wydmuchiwać nos ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydmuchać nos dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please blow your nose instead of sniffing.
blow-by-blow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (account: detailed)krok po kroku wyr.
 The eyewitness gave a blow-by-blow description of the horrific event.
blow-dried adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dried using hairdryer)wysuszony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
blow-hard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (boastful person, braggart) (potoczny)bufon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That guy's such a blow-hard! He never stops talking about his achievements.
blow-up (UK),
blowup (US)
informal (enlarged image)powiększenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
blow-up (UK),
blowup (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (angry outburst)wybuch złości m + ż
blowup,
blow-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(inflatable)nadmuchiwany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
body blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (boxing: hit, punch to the body)cios bokserski m + przym.
 He received a direct body blow and fell to the ground.
body blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (severe setback or shock) (przenośny)cios mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
hard blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (forceful punch or strike)mocny cios przym. + m
 Although the jab to the chin dropped him, it was the hard blow to the ribs that did the damage.
hard blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional setback)mocny cios przym. + m
 The loss of his job dealt a hard blow to his self-confidence.
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (forceful punch or strike)ciężki cios, ostry cios przym. + m
 The boxer fell after taking a heavy blow from his opponent.
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional setback)ciężki cios przym. + m
 Not getting into her school of choice was a heavy blow.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "blow a fuse" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'blow a fuse'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.