blood

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblʌd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/blʌd/ ,USA pronunciation: respelling(blud)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (red fluid in body)krew żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 After the fight, his face was covered in blood.
 Po walce jego twarz pokryta była krwią.
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (bloodshed)rozlew krwi m + ż
 There was much blood before the battle's end.
blood,
lifeblood
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (life)życie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  siła napędowa ż + przym.
 Years of struggle drained the blood from him.
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lineage)krew żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My parents are from Dublin, so I have Irish blood.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
blood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related biologically)spokrewniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  pokrewieństwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Genetic evidence proves that there is a blood relationship between the child and the father.
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (juice)sok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The blood of a beet is bright purple.
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (temperament)temperament mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  krewkość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His hot blood often gets him into trouble.
blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (friend) (przenośny)brat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What's up, blood?
 O co chodzi, bracie?
blood [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give taste of the kill to: hunting hound)oswajać ze smakiem krwi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oswoić ze smakiem krwi zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You must blood the hounds so they will hunt the rabbits.
blood [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (initiate into hunting) (w ramach inicjacji)naznaczyć czyjeś czoło i policzki krwią zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The master of the hunt blooded the novice in a special ceremony.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bad blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (resentment, acrimony)waśń żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There has been bad blood between the two women for many years.
black pudding,
blood pudding,
also US: blood sausage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sausage made with blood)kaszanka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
blood and thunder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (violence, intensity)tłumaczenie niedostępne
 For all his blood and thunder on the football field, Mark is a kind and gentle man.
blood bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where donated blood is stored)bank krwi m + ż
 The blood bank provides blood for surgery and transfusions.
blood brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biological male sibling)biologiczni bracia przym. + m, l.mn.
 He's not my blood brother, just my step brother.
blood brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (loyal male friend)brat krwi m + ż
 They cut their palms and shook hands to become blood brothers.
blood count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of cells in [sb]'s blood)liczba krwinek ż + ż, l.mn.
blood disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disease affecting the blood)choroba krwi ż + ż
 Sickle cell anemia is a type of blood disease.
blood donor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who donates blood)dawca krwi m + ż
 I'm a regular blood donor; I have donated 119 pints.
blood feud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family vendetta)wendeta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Their father's heinous murder started a blood feud.
blood money nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment to a hired killer)pieniądze za morderstwo wyr.
 The assassin never told his wife that the money he gave her was blood money; he lied about it.
blood money nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (money earned by sacrificing lives of others)tłumaczenie niedostępne
 Judas received blood money when he betrayed Jesus.
blood plasma nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yellowish fluid in blood)osocze krwi n + ż
 More than half of total blood volume is blood plasma.
blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure circulating blood exerts on vessels)ciśnienie krwi n + ż
  (potoczny)ciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The doctor told me I had high blood pressure.
 Lekarka powiedziała mi, że mam wysokie ciśnienie.
blood red,
blood-red
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(vibrantly red)karmazynowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was wearing blood red lipstick.
blood red nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vibrant red colour)karmazyn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That carpet is a garish blood red.
blood relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biological relative) (mężczyzna)krewny mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kobieta)krewna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My African friend calls me his American mother, but of course I'm not a blood relation.
blood relative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] biologically related)krewny mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Parents, siblings, and grandparents are all blood relatives.
blood stain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dried blood mark)plama z krwi wyr.
 Wash blood stains in cold water or you'll never get them out of fabric.
blood sugar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (glucose in the blood)cukier we krwi wyr.
 Hypoglycaemia is caused by low blood sugar levels.
blood sugar,
blood glucose
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(glucose in blood: level)poziom cukru we krwi wyr.
 High blood sugar is a sign of diabetes.
blood test nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laboratory test on a blood sample)badanie krwi n + ż
 Doctors can diagnose a variety of illnesses by taking a blood test.
blood transfusion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transfer: donor blood)transfuzja krwi ż + ż
 Many people get blood transfusions after car accidents to replace the blood they lost from their wounds.
blood type nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood group, classification)grupa krwi ż + ż
 The most common blood type is O negative.
blood typing,
blood grouping
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(classifying blood by group)określanie grupy krwi wyr.
blood vessel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vein, artery or capillary)naczynie krwionośne n + przym.
 His eyes were so irritated that the blood vessels were very visible.
blood work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood test)badanie krwi n + ż
 A yearly physical examination typically includes blood work.
blood-and-thunder n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (violent, intense)tłumaczenie niedostępne
 Tonight's match is set to be a blood-and-thunder encounter.
bloodletting,
blood-letting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(treatment: cutting open a vein)tłumaczenie niedostępne
bloodletting,
blood-letting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (violence, bloodshed)tłumaczenie niedostępne
blue blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (aristocratic or royal descent)błękitna krew przym. + ż
 Queen Elizabeth II is a blue blood.
blood clot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coagulated blood)skrzep mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The blood began to form a clot at the site of the wound.
blood clot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blockage of blood vessel)skrzep krwi m + ż
 Sitting for long periods can cause clots to form in the veins of your legs.
flesh and blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human body, human nature)człowiek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (przenośny)z krwi i kości wyr.
flesh and blood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relative, offspring)bliska rodzina przym. + ż
half blood,
half-blood
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
offensive (person of mixed race) (potoczny)mieszaniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 People of mixed race might be pejoratively referred to as half bloods.
half blood,
half-blood
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
offensive (person: of mixed race) (potoczny)mieszany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
half blood,
half-blood
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(animal of mixed breed)mieszaniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That beautiful dog is a half blood.
half blood,
half-blood
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(animal: of mixed breed)półkrwisty, mieszany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
high blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: hypertension)nadciśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Exercise and diet are the best way to control high blood pressure.
in cold blood advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (without premeditation)z zimną krwią wyr.
 The gunman killed his victim in cold blood.
lifeblood,
life-blood
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (source of life, energy)siła napędowa ż + przym.
 Agriculture is the lifeblood of that country.
low blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hypotension)niedociśnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  niskie ciśnienie krwi wyr.
 Low blood pressure can make you feel dizzy.
red blood cell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (red corpuscle: component of blood)czerwona krwinka przym. + ż
 Red blood cells carry oxygen around the body.
related by blood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (born to the same family)spokrewniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She's my aunt, though we're not related by blood.
sweat blood v figurative, informal (work extremely hard)pracować w krwawym pocie
 I sweat blood for that woman, I don't know what more she could expect.
white blood cell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (white corpuscle, leukocyte)biała krwinka przym. + ż
 As she recovered, her white blood cell count dropped into the normal range.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'blood' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [novice, young] hunter was blooded, [fresh, dried, fake] blood, blood [test, sample, specimen], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "blood" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'blood'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.