blonde

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblɒnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/blɑnd/ ,USA pronunciation: respelling(blond)

Na tej stronie: blonde, blond
'blonde' jest alternatywnym terminem dla 'blond'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'blonde' is an alternate term for 'blond'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blonde adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hair: light, fair)blond przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The guitarist in that rock band has blonde hair.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blond adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly US (person: with fair hair)blond przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  blondyn, blondynka m, ż
Uwaga: Usually "blonde" in the UK, but also "blond" for a man or boy
 A blond woman is walking up to the house. A gorgeous blonde woman gave a presentation at the conference.
blond adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly US (hair: fair)blond przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: Usually "blonde" in the UK, but also "blond" for a man or boy
 Ask the man with blond hair where the train station is. The guitarist in that rock band has blonde hair.
blond,
also UK: blonde
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fair-haired person)blondyn, blondynka m, ż
Uwaga: "Blonde" in the UK for a woman or girl
 Does Greg prefer blonds? Raphael is dating a tall blonde these days.
blond nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (fair-haired man)blondyn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Julia is dating a blond this month.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
blond adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (light-colored)jasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The room was furnished with blonde furniture and cream-colored upholstery.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
blonde | blond
AngielskiPolski
ash blonde nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman with silvery-blond hair)popielata blondynka przym. + ż
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
ash blonde,
ash-blonde
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(woman: with silvery-blond hair)popielaty blond przym. + przym.
blond hair (US),
blonde hair (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hair: fair)włosy blond m, l.mn. + przym.
blonde hair,
blond hair
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (fair hair)włosy blond m, l.mn. + przym.
 One of the stereotypes about Nordic people is that they all have blond hair.
dirty blond,
also UK: dirty blonde
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hair colour: dark blond)ciemny blond przym. + m
dirty blonde nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, UK (woman's hair colour: dark blonde)popielaty blond przym. + m
dirty blonde nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, UK (woman with dark-blonde hair)popielata blondynka przym. + ż
platinum blond,
platinum blonde
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(hair: silvery in colour) (kolor włosów)platynowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her platinum blonde hair makes her easy to spot.
strawberry blonde,
strawberry-blonde,
US: strawberry blond,
strawberry-blond
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK (woman: with reddish fair hair)rudawy blond przym. + m
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 She dyed her hair from strawberry-blond to a deep chestnut.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'blonde' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a blonde with [blue eyes, pale skin], a blonde from [Scandinavia], is [dating, seeing] a blonde, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "blonde" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'blonde'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.