bloated

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbləʊtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbloʊtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(blōtid)

Na tej stronie: bloated, bloat

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bloated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dead body: swollen)opuchnięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Bloated corpses washed up on the shore of the lake every morning.
bloated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, stomach: full of gas or food)nadęty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I feel bloated after that huge meal.
bloated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (excessive, inflated)nadęty, napuszony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Oliver's privileged upbringing has given him a bloated sense of entitlement.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bloat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (body: expand, swell)nadymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nadąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The steroid drugs caused Mandy's body to bloat.
bloat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (business: excess) (przenośny)nadymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
bloat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: swelling, expanding)nadęcie, napełnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Many women suffer the bloat of water retention.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: a bloated [stomach, face, balloon], a bloated [corpse, body] (found in), the [corpse] was bloated, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "bloated" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bloated'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.