blinking

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblɪŋkɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(blingking)

Na tej stronie: blinking, blink

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blinking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blink reflex)migoczący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
blinking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, regional, slang, euphemism (intensifier: showing irritation) (potoczny)cholerny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Wait a blinking minute! You owe me 20 quid!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: open and close eyes)mrugać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  mrugnąć, zamrugać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Helen blinked quickly to clear the dust out of her eyes.
blink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: go on, off)migać, migotać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The lights blinked as the storm raged on outside.
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (przenośny)nie mrugnąć okiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)nie reagować na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nie zareagować na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
blink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyes: rapid opening-and-closing)mrugnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The patient's eyes are bothering her, but her blink is normal.
blink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (glimpse, glance)spojrzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  mrugnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Judy turned and left without a blink in my direction.
blink,
iceblink
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(iceblink)odblask mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
blink viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (see with half-closed eyes)patrzeć z przymrużonymi oczami zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Karen blinked at the scenery in the glaring sunlight.
blink at [sth/sb] vi + prep (be amazed)zdumiewać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zdumieć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (przenośny)robić wielkie oczy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)zrobić wielkie oczy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Rose blinked at the huge pile of Christmas presents.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
blinking | blink
AngielskiPolski
blinking light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light that flashes on and off)migające światło przym. + n
 The blinking lights on the ambulance were very bright.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'blinking' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "blinking" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'blinking'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.