blast

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblɑːst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/blæst/ ,USA pronunciation: respelling(blast, bläst)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion)wybuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The miners ran for cover at the sound of the blast.
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (good time)ubaw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)niezła jazda przym. + ż
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden gust)podmuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Alex opened the door and was met with a blast of cold air.
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden loud sound)ryk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Everyone jumped in surprise at the trumpet blast.
blast [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoot [sth], [sb])strzelać do czegoś/kogoś ndk. + przyim.
  strzelić do czegoś/kogoś dk. + przyim.
  zastrzelić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 James blasted the target four times in a row. The victim was blasted by a masked gunman.
blast [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blow [sth] up)wysadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wysadzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The demolition crew is planning to blast that building.
blast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (missile: be fired, shot)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A stream of bullets blasted from his gun.
Blast! Blast it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (annoyance)Cholera! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Blast! I just went and spilled my coffee all over the floor!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shock wave)podmuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 People could feel the blast a mile away from the explosion site.
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (severe criticism)ostra krytyka przym. + ż
 Ron was nearly in tears over the tutor's blast of his thesis.
blast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disease of plant or animal)zaraza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
blast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wither)niszczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniszczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  powodować usychanie ndk. + n
  spowodować uschnięcie dk. + n
blast [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make loud noise) (potoczny, przenośny)puszczać coś na cały regulator zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny, przenośny)puścić coś na cały regulator zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The group of teenagers blasted rock music on the stereo.
blast [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (criticize harshly)ostro krytykować przys. + ndk.
  ostro skrytykować przys. + dk.
  (potoczny)zjechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The professor blasted the poorly-written essay.
blast [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wither)niszczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniszczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  powodować usychanie czegoś ndk. + n
  spowodować uschnięcie czegoś dk. + n
 The disease blasted a large number of trees in the region.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
blast off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spacecraft: launch)startować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystartować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The space rocket is preparing to blast off.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (loudly)jak najgłośniej part. + przys.
  na cały regulator wyr.
 If you must play your music at full blast, please use headphones.
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (forcefully)jak najmocniej part. + przys.
 I accidentally turned the hose on at full blast and washed away all my seedlings.
blast away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove forcefully)wydzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They will blast away the rocks with dynamite.
blast away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US informal (shoot repeatedly)wystrzelać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystrzelić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blast furnace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kiln used for smelting)wielki piec przym. + m
 Blast furnaces are used for smelting iron ore.
blast of wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gust)podmuch wiatru m + m
 A blast of wind blew the door shut and I could not get back in the house.
blast out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound very loudly) (przenośny)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The longer the traffic waited, the more the car horns blasted out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'blast' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the blast radius of the [bomb, nuke], in a blast shelter, behind a blast shield, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "blast" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'blast'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.