bitter

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪtər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɪtɚ/ ,USA pronunciation: respelling(bitər)


Inflections of 'bitter' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
bitterer
adj comparative
bitterest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flavour: sharp)gorzki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This food has a bitter taste.
 To jedzenie ma gorzki smak.
bitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: resentful)zgorzkniały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ruth is a bitter and twisted person who resents anybody else being successful.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (hard to accept)przykry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  trudny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  dotkliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The death of his mother was bitter news.
bitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (piercing, harsh)przeszywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  przejmujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was a bitter wind that blew from the north.
bitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (intensely antagonistic)zagorzały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The two brothers were bitter rivals.
bitter,
bitterly
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (very, exceedingly, severely)niesamowicie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  strasznie przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was a bitter cold night.
bitter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bitterness)gorycz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You have to take the bitter with the sweet.
bitter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (dark beer)ciemne piwo przym. + n
 Paul went into the pub and ordered a pint of bitter.
bitters nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (alcoholic flavouring)gorzka wódka przym. + ż
  gorzka nalewka przym. + ż
 Bitters elevate the flavour profile of a cocktail.
bitter [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sth] a bitter taste)nadawać czemuś gorzkiego smaku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nadać czemuś gorzkiego smaku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The special hops bittered the beer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bitter cold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: freezing)przenikliwe zimno przym. + n
 The older she gets, the less she can tolerate the bitter cold.
bitter disappointment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intense feeling of loss, failure)gorzkie rozczarowanie przym. + n
 Losing in the final playoff game was a bitter disappointment to the local fans.
bitter end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (very end of [sth] difficult)gorzki koniec przym. + m
 They vowed to fight to the bitter end.
bitter end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unpleasant ending to [sth])gorzki koniec przym. + m
 Their marriage came to a bitter end in divorce.
bitter enemies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (intensely hostile rivals)zawzięci wrogowie przym. + m, l.mn.
bitter words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cruel or harsh remarks)gorzkie słowa przym. + n, l.mn.
 The man and woman only exchanged bitter words with each other after their divorce.
bitter words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (resentful remarks)gorzkie słowa przym. + n, l.mn.
bitter-tasting,
bitter tasting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having an acrid flavour)o gorzkim smaku wyr.
Uwaga: hyphen used when term is before noun
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bitter' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the best hops for bittering, take the bitter with the sweet, UK: I'll have a (pint of) bitter shandy, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "bitter" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bitter'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.