WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

bite ck


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "bite" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: ck

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bite vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut with teeth)gryźć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugryźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You have to bite hard to get through the peel of this apple.
 Musisz mocno gryźć, żeby przebić skórkę tego jabłka.
bite [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clamp teeth onto)gryźć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugryźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przygryzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygryźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The snapping turtle bit the dog's tail and wouldn't let go.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mouthful) (potoczny)gryz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Take a bite. You might like the taste of it.
 Weź gryza. Może ci to posmakować.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wound made by biting)ugryzienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You could see the mark the dog's bite made on his leg.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of biting)ugryzienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Watch the TV! The shark's bite breaks the surfboard.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sting)ukąszenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The mosquito bite really stung.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angling: fish on the hook) (wędkarstwo)branie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I was out there all day and didn't get a bite from a single fish.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (spicy taste)pikantny, ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Are there peppers in this stew? It really has a strong bite.
 Czy w tym gulaszu jest papryka? Jest naprawdę pikantny!
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stinging effect)przeszywanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  kłucie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You can really feel the bite of the wind in winter.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative ([sth] taken)część żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  kawałek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Taxes took a big bite out of his salary.
bite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (sting)szczypać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Antiseptic on an open cut really bites.
bite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." mainly US, slang (be really bad) (potoczny, przenośny)boleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 You have to repeat a grade? That bites!
bite into [sth] vi + prep (acid: corrode)wżerać się w coś zwr. ndk. + przyim.
  weżreć się w coś zwr. dk. + przyim.
 The acid bites into the metal, etching a pattern.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
bite back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (respond sharply)odgryzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
bite into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (reduce in value)wgryzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wgryźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Falling oil prices are biting into the profits of energy companies.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bite back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (suppress an emotional or verbal response)tłumaczenie niedostępne
 He bit back a groan.
bite into [sth] vi + prep (dig teeth into)wgryzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wgryźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She bit into the apple with vigor. Please bite into the wax so it can make a mould of your teeth.
bite into [sth] vi + prep figurative (acid: corrode)wgryzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wgryźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The acid bites into the metal.
bite me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, vulgar (expressing contempt)tłumaczenie niedostępne
 If you don't like it that's too bad - bite me!
bite off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sever by biting)odgryzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odgryźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 During the fight, one of the boys bit off a piece of the other boy's ear.
bite the bullet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (do [sth] unpleasant)przetrzymać, znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You will just have to bite the bullet; there's no other option.
hold your tongue,
bite your tongue
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
idiom (keep silent)ugryźć się w język
 You must hold your tongue and not tell your mother-in-law what you really think of her cooking.
soundbite,
sound bite
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(short statement, quotation)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "bite ck" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bite ck'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.