birth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɝθ/ ,USA pronunciation: respelling(bûrth)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (childbirth)poród mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The birth went well and the mother is feeling fine.
 Poród przebiegł pomyślnie i matka czuje się dobrze.
birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ancestry)pochodzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The Queen was not of noble birth.
birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (beginning)narodziny n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 Many say the birth of civilization occurred in the Middle East.
birth [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baby: give birth to)rodzić kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My grandmother birthed all ten of her babies without medical intervention.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
birth canal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (passage through which baby is born)układ rodny m + przym.
birth certificate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official record of a person's birth)metryka urodzenia ż + n
  akt urodzenia m + n
 To get a passport you will need your birth certificate.
birth control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contraception)antykoncepcja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There a many methods of birth control.
birth name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name on birth certificate)imię nadane w chwili urodzenia
 Her birth name was Georgiana, but everyone just called her Georgie.
birth rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ratio of babies born in an area to population)wskaźnik urodzeń m + n, l.mn.
birthdate,
birth date
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(date [sb] was born)data urodzenia ż + n
by birth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (through one's family)z urodzenia przyim. + n
 The U.S. Constitution requires the president to be American by birth, not a naturalized citizen.
by birth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (through natural talent)urodzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was an artist by birth.
 Był urodzonym artystą.
date of birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day when [sb] was born)data urodzenia ż + n
 Please include your full name and date of birth on the form.
give birth viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a baby)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sarah gave birth on Tuesday.
high birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobility, noble lineage)wysokie urodzenie przym. + n
 Until quite recently a high birth would bestow one with many elite privileges, though not always great wealth.
noble birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being born into upper-class family)szlacheckie urodzenie przym. + n
 He was of noble birth but you would never have guessed it from the company he kept.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'birth' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: birth a [child, baby, calf, litter], a [live, premature, still, natural, vaginal, Cesarean] birth, use birth control, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "birth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'birth'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.