birdie

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɝdi/ ,USA pronunciation: respelling(bûrdē)

Inflections of 'birdie' (v): (⇒ conjugate)
birdies
v 3rd person singular
birdieing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
birdied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
birdied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: birdie, bird
'birdie' jest alternatywnym terminem dla 'bird'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'birdie' is an alternate term for 'bird'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
birdie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf score: one under par)birdie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
birdie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (little bird)ptaszę, ptaszyna nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (winged animal)ptak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Morning brings the sound of birds chirping in the trees.
 Poranki przynoszą dźwięk ćwierkających ptaków w drzewach.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal, US (strange, eccentric person)dziwak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That boy with the funny hat sure is a strange bird.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang, potentially offensive (young woman) (potoczny)panienka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Simon's new bird is absolutely stunning.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, uncountable, UK, slang (prison sentence) (slang: kara więzienia)odsiadka w pudle wyr.
  kara pozbawienia wolności wyr.
 George is doing bird again. The burglar will definitely be given bird after the trial.
the bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (vulgar middle-finger gesture) (obraźliwy gest)środkowy palec przym. + m
 The other driver flipped me the bird.
bird,
birdie (US),
shuttlecock (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(badminton: shuttlecock)lotka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Swat the bird hard with your badminton racquet.
bird,
go birding
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(watch birds)obserwować ptaki ndk. + m, l.mn.
 Every summer, Allison goes birding in Canada.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Na listach: Golf, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "birdie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'birdie'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.