bill

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'bill', 'Bill': /ˈbɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪl/ ,USA pronunciation: respelling(bil)

Na tej stronie: bill, Bill

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bill,
UK: note
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (paper money)banknot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I have three twenty-dollar bills.
 Mam trzy banknoty dwudziestodolarowe.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (invoice)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I received the electricity bill in the mail yesterday.
 Wczoraj znalazłem w skrzynce rachunek za prąd.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (restaurant, hotel: amount owed)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Waiter, could you please bring me the bill?
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proposed legislation)projekt ustawy m + ż
 The Bill was approved by Congress and is going before the President.
 Projekt ustawy został przyjęty przez Kongres i teraz trafi do prezydenta.
bill [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge)wystawiać komuś rachunek ndk. + m
  wystawić komuś rachunek dk. + m
  (potoczny)podliczyć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They will bill you later.
bill [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge)wystawiać komuś rachunek na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wystawić komuś rachunek na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can't believe the hospital billed me ten thousand dollars.
 Nie mogę uwierzyć, że szpital wystawił mi rachunek na dziesięć tysięcy dolarów.
bill [sb] [sth] for [sth] vtr + prep (charge)wystawiać komuś rachunek na coś za coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wystawić komuś rachunek na coś za coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The lawyer billed him three hundred dollars for the service.
 Prawnik wystawił mu rachunek na trzysta dolarów za swoje usługi.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (list)lista żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The bill of charges and expenses itemized all project spending.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poster)plakat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  afisz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The circus posted bills announcing its arrival in the town.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US (cinema schedule)repertuar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The bill states that there are two showings of the film today.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beak of a waterbird)dziób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The duck caught a fish in its bill.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medieval weapon) (średniowieczna broń)halabarda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Two angry-looking guards holding bills stood next to the gate.
bill [sth] as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advertise)zapowiadać kogoś jako zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapowiedzieć kogoś jako zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  reklamować kogoś jako zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The band was billed as the next Beatles.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male name: short for William)Bill mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
bill | Bill
AngielskiPolski
accommodation bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: bill of exchange)weksel grzecznościowy m + przym.
bank bill (US),
banknote
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper money)banknot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The teller counted out the banknotes and handed them to me.
bill collector nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: collects debts)zbieracz haraczy m + m, l.mn.
bill of exchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (order for payment)weksel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The exporter sent a bill of exchange for the value of the goods.
bill of fare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (menu)jadłospis mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  menu nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  spis potraw m + ż, l.mn.
 The bill of fare at the hotel was pretty poor.
bill of fare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (program of events)program mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 So what's the bill of fare at this conference?
bill of lading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shipment list)konosament mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  morski list przewozowy wyr.
 The bill of lading listed all the contents of the shipment.
Bill of Rights nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (first 10 amendments to US Constitution)Karta Praw ż + n, l.mn.
 I know freedom of speech is in the Bill of Rights, but I can't remember which amendment covers it.
bill of rights nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (list of human rights to be protected)deklaracja praw człowieka wyr.
 The general idea of the "taxpayers' bill of rights" seems to be that taxes are evil.
bill of sale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receipt)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The dealership gave me a bill of sale when I bought a car.
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical: [sb] is healthy) (przenośny)dobre śwadectwo przym. + n
 The doctor has given me a clean bill of health.
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confirmation: [sth] is ok) (przenośny)dobre śwadectwo przym. + n
 It's good to see the building project has a clean bill of health.
double bill,
double feature
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(presentation: two films)podwójny pokaz przym. + m
 I can't remember the last time I saw a double bill at a cinema.
five-dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, Can (banknote: $5)banknot pięciodolarowy m + przym.
 I paid for my lunch with a five-dollar bill.
foot the bill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pay the costs)pokrywać koszty ndk. + m, l.mn.
  pokryć koszty dk. + m, l.mn.
 The Insurance company refused my claim, so I had to foot the bill for repairs myself.
hundred-dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bank note worth $100)banknot studolarowy m + przym.
 Jake had trouble spending his hundred-dollar bill, since none of the cashiers would give him change for it.
itemized bill,
itemised bill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(invoice giving detailed breakdown of costs)wyszczególniony rachunek przym. + m
 When you check out of a hotel you are usually given an itemised bill of what you spent during your stay.
pay the bill v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay costs incurred)płacić rachunki ndk. + m, l.mn.
  zapłacić rachunki dk. + m, l.mn.
 I asked the waiter if I could pay the bill.
ten dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (note worth 10 dollars)banknot dziesięciodolarowy m + przym.
 When I was a child, I always got a brand new ten dollar bill for my birthday.
twenty dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bank note worth 20 dollars)banknot dwudziestodolarowy m + przym.
 Wow, would you look at that, I just found a twenty dollar bill on the ground!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bill' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: bill the [client, company, customer], [a big, an expensive, an exorbitant] bill, bill payments, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "bill" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bill'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.