big

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪg/ ,USA pronunciation: respelling(big)

Inflections of 'big' (v): (⇒ conjugate)
bigs
v 3rd person singular
bigging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bigged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bigged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (large)duży, wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The city has a big stadium.
 Miasto ma duży stadion.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (number: high)duży przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A googol is a very big number.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (important, major)duży przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My upbringing had a big influence on the way I view poverty.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loud)duży, wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The engine exploded with a big bang and a cloud of smoke.
 Eksplozji silnika towarzyszył duży huk i chmura dymu.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sibling: older)starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My big sister's always mean to me.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intense)intensywny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  znaczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I get a big thrill watching live football.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (adult, grown)duży przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  dorosły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The boy wants to be a fireman when he is big.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (pretentious)wyniosły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  ważny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's too big to associate with normal people.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, ironic (generous) (ironiczny)wspaniałomyślny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You've forgiven me? Well, that's very big of you.
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (tall)duży przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  wysoki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your little brother's getting really big!
big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (boastful)wyniosły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nadęty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's full of big claims about what he intends to do.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
big [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (express admiration)zachwalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
big [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (exaggerate greatness)upiększać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
big band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (style of music: large dance band)big band mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Big band leaders like Benny Goodman, Glenn Miller, and Tommy Dorsey transformed jazz music into swing.
big bang nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: origin of the universe)Wielki Wybuch przym. + m
 Big Bang is a theory that physicists use to explain the origin of the universe.
big bang nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud explosion)wielki wybuch przym. + m
 We think a transformer blew because there was a big bang, then all the lights went out.
Big Ben nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. incorrect but common (clocktower)wieża zegarowa Big Ben
Uwaga: The clock tower of the Palace of Westminster is officially the Elizabeth Tower.
 There's a wonderful view of Big Ben from the other side of the Thames.
Big Ben nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bell)Big Ben
 The BBC plays the sound of Big Ben just before the midnight news.
big break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great opportunity)wielka okazja przym. + ż
 The actress got her big break when a famous director cast her in his new film.
big brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (older male sibling)starszy brat przym. + m
Big Brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (government surveillance)Wielki Brat przym. + m
Big deal! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (disdain) (potoczny)Wielkie rzeczy! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 So he won the game by cheating. Big deal!
a big deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] important) (potoczny)ważna sprawa przym. + ż
 Passing her driving test was a big deal for Jodie.
Big Dipper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constellation: Ursa Major)Wielki Wóz przym. + m
 The Big Dipper is also known as The Plough.
big head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conceited or arrogant attitude)zarozumiałość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 All those accolades that Paul has been getting are giving him a big head.
big headed,
big-headed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(conceited)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 The excessive praise for his last project has made him big-headed.
big heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kind, generous nature)wielkie serce przym. + n
 The children love him because he has such a big heart.
big hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)duży sukces przym. + m
 Max's spaghetti Bolognese was a big hit with his girlfriend.
big hit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (popular song)wielki hit przym. + m
 'Take Me Out' by Franz Ferdinand was one of the big hits of 2004.
big leagues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." literal (sport: major league)pierwsza liga przym. + ż
big leagues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, figurative (highest level)pierwsza liga przym. + ż
 After his album went platinum, he knew he was playing in the big leagues.
big lie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sham, fraud)wielkie kłamstwo przym. + n
  wielkie oszustwo przym. + n
the big lie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (propaganda)wielkie kłamstwo przym. + n
big picture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (broadest view)tłumaczenie niedostępne
 Many of my employees focus on details and fail to see the big picture.
big screen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema)duży ekran przym. + m
 Most films look much better on the big screen.
big shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (important person) (potoczny)ważna figura przym. + ż
  (potoczny, przenośny)gruba ryba przym. + ż
 He thinks he's a big shot since they gave him a company car.
big sister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (older female sibling)starsza siostra przym. + ż
 My big sister is two years older than me.
big sister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (female mentor)mentorka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Freshmen at high school are assigned a big sister to mentor them during their first year.
big time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great success or fame)wielki sukces przym. + m
 He only plays gigs in pubs, but he's still hoping to make the big time.
big toe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foot: largest digit)paluch u nogi wyr.
 It's very hard to walk if you break your big toe.
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fairground Ferris wheel)diabelski młyn przym. + m
  koło młyńskie n + przym.
big wheel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] important or powerful) (potoczny)ważna figura przym. + ż
  (potoczny, przenośny)gruba ryba przym. + ż
big-boned,
big boned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having large bone structure)o dużych kościach wyr.
 Jack says he's not fat, he's just big-boned.
big-breasted,
big breasted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(woman: large breasts)o dużych piersiach wyr.
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 Pamela Anderson is more famous for being big breasted than for her acting.
big-game hunter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunts large animals)łowca wielkiej zwierzyny wyr.
 President Theodore Roosevelt was a conservationist, but also a big-game hunter.
big-hearted,
bighearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(kind, generous)o wielkim sercu wyr.
 The theatre ran on donations from big-hearted patrons.
big-league,
big league
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (sport: in major league)pierwszoligowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after noun, or a noun
 My brother wanted to be a big-league baseball player, but he wasn't good enough at batting.
big-league,
big league
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (leading) (przenośny)pierwszoligowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
big-ticket adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (expensive, costly)bardzo drogi przys. + przym.
break,
big break
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (fortunate event)przełomowy moment przym. + m
 Miranda went to Hollywood, looking for her big break.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)ogromny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Anna noticed a great big spot on her face.
how big? informal (of what dimensions?)jak duży?
 How big a portion of chocolate cake do you want?
in a big way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very much, greatly)wielce przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 If we lose the contract, it will hurt us in a big way.
make a big name for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become famous)wyrabiać sobie nazwisko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyrobić sobie nazwisko zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 After his book was published he made a big name for himself in literary circles.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)nie ma sprawy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
too big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessively large)za duży, zbyt duży przys. + przym.
 The lorry is too big to fit under the bridge.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'big' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is a big [man, dog, country, company], has a big [nose, head, foot], [live in, visit] the big city, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "big" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'big'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.