beyond

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈjɒnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/biˈɑnd/ ,USA pronunciation: respelling(bē ond, bi yond)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
the beyond exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what is distant)nieznane nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (further in the distance than)poza przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Clouds were visible beyond the mountains.
 Za górami było widać chmury.
the beyond,
the great beyond
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(the afterlife)życie pozagrobowe n + przym.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for longer than)dłużej niż, więcej niż przys. + przyim.
 The hotel cannot hold reservations beyond seventy-two hours.
 Hotel nie może trzymać rezerwacji dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (more advanced than)poza przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The solution to your problems is beyond my field of expertise.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (other than)poza przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Beyond that, I don't know what to say.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (not subject to, not within)poza przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The laws of gravity are beyond dispute.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (past)nie do part. + przyim.
 She's changed beyond recognition from all the stress of her life.
 Zmieniła się nie do poznania przez cały stres, jaki przeżyła.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (too obscure for: comprehension)nie do pojęcia wyr.
  niezrozumiałe przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Why she ever left him is beyond me.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (farther)dalej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She longed to go to the next village and beyond.
beyond preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (amount: more than)ponad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  więcej niż przys. + przyim.
 Nick wasn't willing to spend anything beyond twenty dollars.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
go beyond [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (exceed)iść za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 To succeed, you must go beyond what the customer expects.
go beyond [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (travel further than)iść za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She went beyond the border.
look beyond [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (consider more than)patrzeć poza ndk. + przyim.
  spojrzeć poza dk. + przyim.
 Look beyond his looks; consider his personality.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
above and beyond advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more than)więcej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  ponad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He was honored for performance above and beyond the call of duty.
be beyond all understanding vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be impossible to understand)niemożliwy do zrozumienia wyr.
 Why Janet stayed with her cheating husband is beyond all understanding.
beyond a doubt,
beyond doubt,
beyond the shadow of a doubt
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(unarguably)bez cienia wątpliwości wyr.
 This is beyond doubt the best song on the CD.
beyond belief adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incredible, unbelievable)nie do wiary wyr.
 The amount of money some professional athletes earn is beyond belief.
beyond doubt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (certain)bez wątpliwości przyim. + ż, l.mn.
  bez wątpienia przyim. + n
 The theory of evolution is scientifically beyond doubt.
beyond question adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (certain)z pewnością przyim. + ż
 His integrity is beyond question.
beyond suspicion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not subject to doubts about [sb]'s innocence)poza podejrzeniami przyim. + n, l.mn.
 Matt's alibi put him beyond suspicion.
beyond understanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (impossible to understand)niezrozumiały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Quantum theory was beyond Simon's understanding.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'beyond' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: beyond the [scope, reach, limits] of, goes [way, far] beyond (the usual), beyond the [indicated, stated, required] point, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "beyond" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'beyond'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.