best

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɛst/ ,USA pronunciation: respelling(best)


From good (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
better
adj comparative
best
adj superlative
From well (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
Some senses of the adverb "well" are invariable.
better
adv comparative
best
adv superlative
Na tej stronie: best, good, well

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
best adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most excellent)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That's the best film I've ever seen.
 To jest najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.
best adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most suitable)najodpowiedzniejszy, najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He is the best candidate for the job.
 On jest najodpowiedniejszym kandydatem do tej pracy.
best adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most advantageous)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 What's the best thing we could do right now?
 Jakie działanie byłoby teraz najlepsze?
best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (superlative of well)najlepiej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Of all the singers, she sings best.
 Ze wszystkich śpiewających ona śpiewa najlepiej.
best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (most fully)najbardziej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I like him best.
 Jego lubię najbardziej.
best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the highest degree)najlepiej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She's the best qualified member of the team.
 Ona jest najlepiej wykwalifikowanym członkiem zespołu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
best adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most desirable)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The best cake is the one with the cherry on top.
best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (most wisely)najlepiej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 That topic is best left untouched for now.
best [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (do better than, beat)pokonywać kogoś/coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokonać kogoś/coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przewyższać kogoś/coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewyższyć kogoś/coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After practicing every day, Marc bested his sister at their last tennis match.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (virtuous)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good man.
 On jest dobrym człowiekiem.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He studied hard and got good grades this year.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favorable)dobry, korzystny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The weather forecast is good for tomorrow.
good for [sb/sth] adj + prep (healthy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Cod liver oil is supposed to be good for you.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (right, correct)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Good answer!
 Dobra odpowiedź!
good for [sb/sth] adj + prep (beneficial)dobry dla kogoś/czegoś przym. + przyim.
 Whoever said that pain is good for the soul?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tastes nice)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is a really good apple.
good for [sth],
good for doing [sth]
adj + prep
(useful)dobry do czegoś przym. + przyim.
 Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well behaved)grzeczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Now you be good while I'm gone, do you hear?
 Bądź grzeczny, gdy mnie nie będzie, słyszysz?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adequate)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You can earn a good living as a mechanic.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You've ruined our family's good reputation.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (refined)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's got good taste in wine.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable)odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is lasagne a good thing to serve to your parents?
 Czy lazania to odpowiednie danie dla twoich rodziców?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (fresh)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is that milk still good?
 Czy to mleko jest jeszcze dobre?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine)prawdziwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I can't tell if this certificate is good or not.
 Nie umiem ocenić, czy ten certyfikat jest prawdziwy, czy nie.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wise)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Those stocks were a good investment.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She's a very good accountant.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (thorough)porządny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This house needs a good cleaning.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fertile)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There's lots of good soil in this part of the country.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devout)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good Catholic.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good union man.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: clear)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She has good skin.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothes: most dressy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You should wear your good suit for this dinner.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sport: in bounds)celny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His first serve was good.
good with [sb/sth] adj + prep (people, animal: handle well)mieć rękę do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He is good with children and animals.
 Ma rękę do dzieci i zwierząt.
good for [sth] adj + prep (valid: for a duration)ważny przez przym. + przyim.
 Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.
good for [sth] adj + prep (equivalent in value)ważny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.
good at [sth] adj + prep (skilled, talented)dobry w czymś przym. + przyim.
 He is good at anything related to numbers.
good with [sth] adj + prep (skilled)dobry w czymś przym. + przyim.
 My sister is good with numbers but I'm better at languages.
good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, incorrect but colloquial (well)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This car runs good.
good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit, sake)dobro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I did it for the good of all of us.
 Zrobiłem to dla dobra nas wszystkich.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit)wartość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There's a lot of good in his idea.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (virtue)dobro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You should always seek out the good in people.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What good is it to ask all these questions without answering them?
the goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang (information, evidence) (potoczny)info nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  informacje ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The police are hoping that their informer will come up with the goods.
goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise, commodities) (przestarzały)dobra n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
  towar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The company promised to deliver the goods within 24 hours.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (properly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The job has been done well.
 Ta praca została dobrze zrobiona.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (satisfactorily)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Things are going well lately; we have no unmet needs. The meeting went well, with no major difficulties.
 Ostatnio wszystko idzie dobrze; nie mamy żadnych niespełnionych potrzeb.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (adequately)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We are well supplied with food.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (clearly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  jasno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The professor explained the material well, and we all understood the theory.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (person: with intimacy)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I know him well.
 Znam go dobrze.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (thoroughly)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dokładnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The instructions tell us to mix the ingredients well before adding eggs.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a great extent)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I understood him well, but still had a few questions.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He is well aware of his responsibilities.
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in good health)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was sick yesterday, but I am well today.
 Wczoraj byłem chory, ale dziś czuję się dobrze.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (good, fine)w porządku przyim. + m
 All is well in our town today.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, without doubt)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Undoubtedly, he was well pleased to see her.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in good humour, happily)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It was rather a cruel prank, but he took it well.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correct, the right thing)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You did well by telling the doctor the truth.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (good financially)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We did well with that investment.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (indignation)eh wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  no pięknie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well! I see you haven't had time to clean the house.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise)no, no wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well! I never expected to run into you here!
Well? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (impatient for response)no wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  no więc wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Well? What do you have to say?
well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (filler word, pause)cóż part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
  no cóż part. + part.
 Well, I'll see what I can do.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oil source)szyb mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They have thousands of wells in Saudi Arabia.
 W Arabii Saudyjskiej mają tysiące szybów.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural water source)studnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This house gets its water from a well.
 Ten dom czerpie wodę ze studni.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: stairs, elevator)klatka schodowa ż + przym.
 They built the well in the centre of the building, and it has both stairs and a lift.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for liquid)kałamarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The ink was kept in a well.
well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (liquid: surge)płynąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Blood welled from the wound.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
best | good | well
AngielskiPolski
all the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good wishes)najlepsze życzenia przym. + n, l.mn.
 I wish you all the best in your new career.
as best you can advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the best of your ability)jak możesz najlepiej
 Muddle through as best you can, and we'll fix the mistakes later.
at best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no greater or better than)w najlepszym wypadku wyr.
 It won't be ready until tomorrow at best.
best able to do [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (most capable of)najbardziej zdolny do wyr.
 The promotion should go to the one best able to handle the responsibility.
the best bet,
your best bet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative (option most likely to be successful)najlepiej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  najlepsze wyjście, najlepsze rozwiązanie przym. + n
 Your best bet would be to contact the organisers directly and ask if they still have tickets.
 Najlepiej byłoby, gdybyś skontaktowała się bezpośrednio z organizatorami i zapytała, czy mają jeszcze bilety.
best friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closest companion)najlepszy przyjaciel przym. + m
 My dog is my best friend.
best interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest benefit)najlepszy interes przym. + m
best man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bridegroom's male attendant) (mężczyzna)drużba mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Pete was the best man at Mick and Lucy's wedding.
best practice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most professional conduct)najlepsze zachowanie przym. + n
 Best practice in the medical or mental health field is to take a thorough history from the patient.
best regards nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (warm wishes)serdeczne pozdrowienia przym. + n, l.mn.
 Give John my best regards when you see him.
best seller,
bestseller,
best-seller
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] commercially popular)bestseller mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This novel is a bestseller; it's sold millions of copies around the world.
best wishes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (regards)najlepsze życzenia przym. + n, l.mn.
 Please pass on my best wishes to your parents.
best-selling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (highly profitable)znakomicie sprzedający się przys. + im. czyn.
  (książka)bestselerowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
do the best you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)starać się jak się może
 Just do the best you can. That's all anybody could ask for.
do your best v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)robić co tylko można
 Just do your best. That's all anybody could ask.
do your best to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest to do [sth])robić co tylko można
 Fred did his best to give up smoking, but couldn't keep it up.
had best v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (should, would be wise to)lepiej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You'd best ask at the information desk.
hope for the best v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be optimistic)mieć nadzieję na najlepsze rozwiązanie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I'm not sure whether it will rain; we'll just have to hope for the best.
It is all for the best,
It's all for the best
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(outcome is beneficial)tak jest najlepiej wyr.
 I lost my job, but it's all for the best since now I can start a business, just like I always wanted.
like best vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prefer overall)lubić najbardziej ndk. + przys.
 Reading detective novels is what I like best.
make the best of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do what you can)wykorzystywać coś jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać coś jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Eric made the best of the limited time available to see as much of the town as he could.
make the best of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cope)wykorzystywać to jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać to jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The weather wasn't ideal for a day by the sea, but we decided to make the best of it.
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do your best)dołożyć wszelkich starań
 I'm not really much good at it but I'll put my best foot forward,
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make good impression)dołożyć wszelkich starań
 Put your best foot forward at the job interview.
second best,
second-best
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(next to best)na drugim miejscu wyr.
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective before a noun.
 The runner recorded his second-best time this year for the marathon.
second best,
second-best
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pejorative (not quite good enough)tłumaczenie niedostępne
 Margot did not want to put up with second best for her wedding dress.
second best,
second-best
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in second position)na drugim miejscu wyr.
 Alan fared second best in the tennis match.
the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] or [sth] superior to all others)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
the best part of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most)większość czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  większa część czegoś wyr.
 It took us the best part of the morning to finish the job.
third best,
third-best
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ranked below second best)trzeci w kolejności wyr.
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective before a noun.
 After the races they gave out awards and I was third best. She tried and she tried but she only got third best.
to the best of your ability advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as well as you can)na miarę własnych możliwości
 Just look after the dog to the best of your ability.
very best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (utmost)najlepszy mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The doctors tried their very best, but they were unable to save the patient.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'best' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: bested him at [chess, soccer], the best in the [class, school], the best [husband, wife, girl, boy] (in the world), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "best" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'best'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.