beginning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgɪnɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgɪnɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bi gining)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
beginning is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: beginning, begin

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (start)początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That talent show was the beginning of my career.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point or time when [sth] starts)początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He was careful from the beginning.
 Był ostrożny od początku.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first part of sthg)początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Stripping the old wallpaper was just a beginning of the redecoration.
 Zrywanie starej tapety było tylko początkiem remontu.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergence)początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Florence in Italy saw the beginning of the Renaissance.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (origin)źródło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Their rivalry has its beginning in their early schooldays.
beginnings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (early stages)początki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Walmart had its beginnings as a small retail store in Arkansas.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stages, phase: early)początkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I am still only in the beginning stages of my recovery.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not yet experienced)początkujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This book contains tips and advice for the beginning runner.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: an activity)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
 Liz zaczyna pracę domową jak tylko wraca do domu.
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start off)zaczynać, rozpoczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć, rozpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The priest begins the church service with a song.
begin doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: doing)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start doing)zaczynać, rozpoczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć, rozpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This project looks difficult, but the sooner we begin, the sooner we'll be finished.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: start)zaczynać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zacząć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  rozpoczęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The crowd was waiting for the concert to begin.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)zaczynać się, rozpoczynać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zacząć się, rozpocząć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 A rooster crows as the day begins.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start speaking)zaczynać, rozpoczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć, rozpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 "You must be wondering", the detective began, "why I've brought you all here."
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
beginning | begin
AngielskiPolski
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the starting point)na początku przyim. + m
 One should use a capital letter at the beginning of a sentence.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (initially, to start with)na początku przyim. + m
beginning and end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totality of [sth])początek i koniec wyr.
 That's the beginning and end of the matter, I won't discuss it further.
beginning of the end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (when it becomes clear that [sth] will soon be done)początek końca m + m
 The sex scandal marked the beginning of the end for his career.
from beginning to end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)od początku do końca wyr.
 I read the whole 400-page report from beginning to end.
from the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the very first moment)od początku przyim. + m
 I said it from the beginning, I will never be completely monogamous!
in the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the start)na początku przyim. + m
 In the beginning I couldn't see anything, but then my eyes became used to the darkness.
new beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fresh start)nowy początek przym. + m
 After weeks of rain, the sunny day felt like a new beginning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'beginning' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [new, fresh, promising] beginning, beginning [Spanish, electronics, programming], was an auspicious beginning (to), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "beginning" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'beginning'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.