beetroot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːtruːt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bētro̅o̅t′, -rŏŏt′)

Na tej stronie: beetroot, beet
'beetroot' jest alternatywnym terminem dla 'beet'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'beetroot' is an alternate term for 'beet'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
beetroot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reddish purple in colour)buraczkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
beet (US),
beetroot (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(root vegetable)burak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The steak comes with a side of roasted beets. The beetroot in the market didn't look very fresh.
beet (US),
beetroot (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant)burak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 If you don't plant beets at the right time, your crop will fail.
beet greens (US),
beet leaf (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(leaves of beetroot plant)botwina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Uwaga: 'Beet greens' is a plural noun; 'beet leaf' is used with a singular verb form
 I served the meat with a plateful of healthy beet greens.
beet leaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (beet greens: edible leaves of beet plant)botwina, boćwina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
beet (US),
beetroot (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(containing beetroot)burakowy, buraczkowy, buraczany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I added a swirl of cream to the beetroot soup.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'beetroot' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "beetroot" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'beetroot'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.