WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

bear or keep in mind


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "bear" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: or | keep | in | mind

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)niedźwiedź mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 America is home to many species of bear.
 Ameryka jest domem dla wielu gatunków niedźwiedzi.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support weight)wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Most musi wytrzymać ciężar samochodów i ciężarówek.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure [sth])znosić, wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść, wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He could hardly bear the suspense.
 Ledwo mógł znieść napięcie.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce flowers, fruit) (owoce)owocować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (kwiaty)kwitnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After several years of drought, the apple tree finally bore fruit.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve: left, right)skręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skręcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You need to bear left at the fork in the road.
 Musisz skręcić w lewo na rozwidleniu dróg.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide [sb] with: a son, daughter, heir)rodzić kogoś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić kogoś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Queen bore her husband three daughters.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (rude person)mruk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  gbur mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is a bear first thing in the morning.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist)pesymista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In the current recession, we're all bears.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller)spekulant mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult) (potoczny)udręka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)mordęga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain)wytrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  pozostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He would bear true to the promises he made.
bear [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry [sth], [sb])nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dźwigać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dźwignąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The donkey had to bear the load to the camp.
bear yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: yourself)zachowywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He bore himself with courage and distinction.
 Zachowywał się z odwagą i godnością.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)ponosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ponieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will bear the responsibility for my decisions.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand, stand up to)wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He knew his alibi would bear scrutiny, so he had no problem telling it to the detectives.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour) (uraza)chować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])mieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title)nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)powodować obniżkę ndk. + ż
  spowodować obniżkę dk. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
bear down on [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (push, press on)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The man was bearing down on Jim along the path.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (weigh heavily upon)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
bear on [sth],
bear upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
formal (be relevant to)być istotnym dla zwrot posił.
bear with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be patient)chwila cierpliwości ż + ż
 I asked them to bear with me while I checked the details of their booking.
 Poprosiłem ich o chwilę cierpliwości, kiedy sprawdzałem ich rezerwację.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bear a child v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth to a baby)urodzić dziecko dk. + n
 Helen bore a child at the age of 43.
bear arms v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (carry weapons)być uzbrojonym posił. + przym.
 Every citizen has the right to bear arms.
bear cub nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baby bear)niedźwiadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Never get between a bear cub and its mother; she will attack you to protect her child.
bear down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (push downwards)przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you bear down on the pen, the carbon copies will be clearer.
bear false witness v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lie in court)krzywoprzysięgać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The law takes the act of bearing false witness very seriously.
bear false witness v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (Bible: lie about [sb])krzywoprzysięgać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The sin of bearing false witness is a serious offense before God.
bear fruit vtr + n (plant: produce fruit)dawać owoce, rodzić owoce ndk. + m, l.mn.
  dać owoce, urodzić owoce dk. + m, l.mn.
 It can take several years before a new lemon tree begins to bear fruit.
bear fruit vtr + n figurative (idea: succeed)dawać plon ndk. + m
  dać plon dk. + m
 It started as a brainstorm idea but gradually it began to bear fruit.
bear in mind that,
bear [sth] in mind
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider, take into account)brać pod uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć pod uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
bear market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock trading: market in which prices are falling)rynek zniżkujący m + przym.
 Oil prices are currently in a bear market.
bear no resemblance to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be totally unlike)nie przypominać czegoś/kogoś part. + ndk.
 The boy bears no resemblance to his father or his other brother.
bear out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confirm, support)potwierdzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  potwierdzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bear testament to [sth],
be testament to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(confirm, be evidence of [sth])tłumaczenie niedostępne
 The examination results bear testament to everyone's hard work.
bear the cost v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay)ponosić koszt ndk. + m
  ponieść koszt dk. + m
 Taxpayers will bear the cost of health care reform.
bear the expense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay)ponosić koszt ndk. + m
  ponieść koszt dk. + m
bear the name of [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be named after)nosić imię ndk. + n
 Many butterfly species bear the name of their discoverers.
bear trap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snare to catch bears)pułapka na niedźwiedzia wyr.
bear trap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, UK (stock market indicator)tłumaczenie niedostępne
bear up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (endure [sth] difficult)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She is bearing up well despite the pressure she is under.
bear upon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (come towards rapidly)zdążać do ndk. + przyim.
bear with me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (please be patient)okazywać cierpliwość ndk. + ż
  okazać cierpliwość dk. + ż
 Please bear with me - this will only take five minutes.
bear witness v (testify to having seen [sth])świadczyć, zaświadczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poświadczyć, zaświadczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A wife cannot be forced to bear witness against her husband.
black bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American mammal)niedźwiedź brunatny m + przym.
 Black bears are smaller than Grizzly or Polar bears.
black bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Asian mammal)niedźwiedź himalajski m + przym.
brown bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (North American mammal)niedźwiedź brunatny m + przym.
 Kodiak bears and grizzly bears are species of the brown bear.
Great Bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constellation, Ursa Major)Wielka Niedżwiedzica przym. + ż
grizzly nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American bear)grizzly mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Don't bring any food with you when you camp here; there are grizzlies.
grizzly bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American mammal)niedźwiedź grizzly
koala bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (Australian marsupial)miś koala m + m
 Koala bears are native to Australia.
panda bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (black-and-white bearlike animal)panda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They say that panda bears will only eat bamboo.
polar bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arctic mammal)niedźwiedź polarny m + przym.
 The polar bear hunts for seals as its main food.
teddy bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft toy bear)miś pluszowy m + przym.
 The young child never went anywhere without his teddy bear.
Ursa Major,
Great Bear,
Charles Wain
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constellation)Wielka Niedźwiedzica przym. + ż
 I identified Ursa Major on the star chart.
Ursa Minor,
Little Bear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constellation)Mała Niedźwiedzica przym. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "bear or keep in mind" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bear or keep in mind'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.