barge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɑːrdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɑrdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(bärj)

Inflections of 'barge' (v): (⇒ conjugate)
barges
v 3rd person singular
barging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
barged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
barged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
barge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long flat boat)barka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The river used to be filled with barges, but now trains are used more often for transporting materials.
barge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ornamental boat)barka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
barge in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (enter uninvited)wchodzić nieproszonym ndk. + przym.
  wejść nieproszonym dk. + przym.
 They won't be happy if we just barge in.
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal (interrupt [sth])wtrącać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wtrącić się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 It was rude of you to barge in on their family reunion.
barge in on [sb] vi phrasal + prep informal (interrupt [sb])przeszkadzać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszkodzić komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She barged in on me while I was getting dressed!
barge in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (interrupt a conversation)wtrącać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wtrącić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 That boy has a habit of barging in whenever I am talking to my gardener.
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (conversation: interrupt)wtrącać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wtrącić się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 What makes you think you can just barge in on someone else's conversation?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
barge into [sb/sth] vi + prep informal (shove) (potoczny)ładować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  władować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I was standing at the bus stop when some idiot barged into me and knocked me off my feet.
barge into [sth] vi + prep informal, figurative (interrupt) (potoczny)pakować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Don't barge into her conversation; wait till she's done talking and then you may speak.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'barge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: idiom: wouldn't [touch, go near] it with a barge pole!, barge [shipping, traffic, transport], a barge carrying [cars, iron, weapons], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "barge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'barge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.