WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

bar admission


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "bar" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: admission

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pub)bar, pub mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The new bar in town serves lots of different beers.
 Nowy bar w mieście serwuje wiele różnych rodzajów piwa.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (counter in a pub)bar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kontuar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The cowboy walked up to the bar and ordered a beer.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (iron, steel post)pręt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The concrete walls are reinforced with steel bars.
bars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (steel grille in prison, etc.)kraty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
  kratki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The convicted criminal looked out through the bars of his prison cell.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod)pręt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He used a metal bar to vandalise several parked cars.
 Użył pręta do zdemolowania kilku zaparkowanych samochodów.
bar,
bar of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(snack: block of [sth])baton mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (czekolada)tabliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Sandy treated herself to a bar of chocolate. I usually have a cereal bar for breakfast.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gym apparatus)drążek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The gymnast was performing an exercise on the bar.
bar [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exclude, ban)zabraniać wstępu ndk. + m
  zabronić wstępu dk. + m
 The disco has barred Andy because of his crazy antics.
 Dyskoteka zabroniła Andy'emu wstępu przez jego wariackie wybryki.
bar [sb] from doing [sth] vtr + prep often passive (exclude, ban from doing [sth])zakazywać komuś czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakazać komuś czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The judge barred Lewis from driving for a year.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (line)pasek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kreska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Place your bank card so the side showing the bar is uppermost.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exclusion)wykluczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zakaz wstępu m + m
 Because of his behaviour, he was subject to a bar in many of the town's shops.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music)takt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The composer hummed a few bars of his new song.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (box for accused in court)ława oskarżonych ż + m, l.mn.
 The prisoner at the bar looked very worried.
the bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal profession)palestra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The California bar approved Mr. Black to practice law.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sandbank)mielizna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  łacha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The fishing boat ran aground on a bar.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure unit)bar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 During the storm, the pressure dropped to twenty-eight bars.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is sold)bar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A new juice bar opened recently near campus.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric fire heating element)element grzewczy m + przym.
 The bars on the electric fire were glowing with a bright orange colour.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (insignia, award)galon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He won the Distinguished Conduct Medal and bar in the war.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (metal bar on uniform)galon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can tell his rank by the number of bars on his uniform.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority, threshold)poziom, próg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The content of this film is well below the bar of decency, so it ought to be banned.
bar preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (except)poza, oprócz przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  z wyjątkiem przyim. + m
 I hate all vegetables bar carrots.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut with a bar)ryglować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamykać na zasuwkę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 For safety, Simon bars his door every night.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obstruct)blokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zablokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  tarasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatarasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The security officers barred the entrance to the bank.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw stripes on)kreskować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakreskować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I am going to paint this wall white, then bar it in black.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut in or out)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 All of the exits had been barred, and there was no way to escape.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: halt action by objection)przedawniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przedawnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  wygasać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wygasnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The victim waited too long, and now her claim is barred by the state's statute of limitations.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
admission to the Bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: pass Bar exam)dopuszczenie do wykonywania praktyki adwokackiej wyr.
bar chart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (graph that uses bars)wykres słupkowy m + przym.
 I used a bar chart to compare lifespans of different animals.
bar code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scannable strip on goods)kod kreskowy m + przym.
 The shop assistant couldn't scan the bar code because it was covered up by a label.
pub crawl,
also US: bar crawl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (visit to a series of bars) (potoczny)runda po pubach wyr.
  (potoczny)runda po barach wyr.
 To celebrate Evan's birthday, his mates took him on a pub crawl.
bar exam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (examination for lawyers)egzamin adwokacki m + przym.
 Even after you finish law school, you cannot practice law until you pass the bar exam.
bar graph nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chart in bar form)wykres słupkowy m + przym.
bar mitzvah nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ceremony for Jewish boy)bar micwa
 My nephew did a beautiful job of the Torah reading at his bar mitzvah.
bar of soap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cake of solid soap)kostka mydła ż + n
  kostka mydła ż + n
 If your zipper sticks, rub a bar of soap over the zipper teeth to lubricate it.
bar soap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soap in the form of a bar)mydło w kostce wyr.
 Bar soap is messier than liquid soap, but cheaper.
candy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bar of chocolate)batonik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A candy bar is not a healthy snack. You can usually get candy bars from a vending machine.
chocolate bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate candy)batonik czekoladowy m + przym.
coffee bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (café: serves coffee)bar kawowy m + przym.
 Starbucks turned the coffee bar into a multinational enterprise.
color line (US),
colour line (UK),
color bar (US),
colour bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(separation by skin color)segregacja rasowa ż + przym.
go before the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appear in court)tłumaczenie niedostępne
 The prosecutor in the Smith case will go before the bar on ethics charges.
gold bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ingot of solid gold)sztabka złota ż + n
 The USA keeps gold bars at Fort Knox.
granola bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snack product containing oats)baton zbożowy m + przym.
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar running left to right on a bar chart)pas poziomy m + przym.
 Horizontal bar A shows greater value than horizontal bar B.
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bar across 2 posts for high jumping)poprzeczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She cleared the horizontal bar at 2 metres to win the gold medal.
horizontal bar,
high bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic event)drążek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  ćwiczenia na drążku wyr.
lounge bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (more elegant bar)elegancki bar przym. + m
 Sarah was invited to the lounge bar for drinks. The Star Inn has both a lively public bar and a comfortable lounge bar.
minibar,
mini-bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small fridge in hotel room)minibar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There's a minibar in your hotel room.
muntin (US),
sash bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(construction: window bar)szczeblina okienna ż + przym.
raise the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (set standards higher) (przenośny)podnosić poprzeczkę ndk. + ż
  (przenośny)podnieść poprzeczkę dk. + ż
sandbar,
sand bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sandy ridge formed by tide)łacha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
sleazy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (seedy drinking establishment)obskurny bar przym. + m
 He found her in a sleazy bar trying to drown her sorrows.
snack bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small café)kafejka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I'll go to the snack bar to get us some popcorn and sodas at half-time.
stabilizer bar,
antiroll bar,
antisway bar,
sway bar,
also UK: stabiliser bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(automotive)stabilizator poprzeczny m + przym.
whammy,
whammy bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (guitar: tremolo arm) (potoczny)wajcha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A whammy bar lets the guitar's tone fluctuate in pitch.
wine bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drinking establishment)winiarnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In the 1980s wine bars were seen as more sophisticated than the local pub.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "bar admission" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bar admission'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.