award

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈwɔːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈwɔrd/ ,USA pronunciation: respelling(ə wôrd)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prize)nagroda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She won an award in the history competition.
 Zdobyła nagrodę w konkursie z historii.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decision)decyzja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  orzeczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The award went in favour of the challenger.
award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment allocated by judge)kompensata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  odszkodowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The judge's award of three thousand dollars was welcomed by the plaintiff.
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] a prize)przyznawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was awarded the Nobel Prize for peace.
award [sth] to [sb] vtr + prep (give a prize to [sb])przyznawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They awarded the Oscar for Best Picture to "12 Years a Slave".
award [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant, give [sb] [sth])przydzielać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przydzielić coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przyznawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She was awarded the Advanced Literature class because of her teaching skills.
award [sth] to [sb] vtr + prep (grant, give [sth] to [sb])przyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government awarded the contract to the small company.
 Rząd przyznał kontrakt małej firmie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
academy award nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Oscar: prize for film)nagroda Oskara ż + m
 Leonardo di Caprio is best known for his role in the Academy award-winning movie Titanic.
award winner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recipient of an award)zwycięzca mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The audience cheered as the award winner received her trophy.
award-winning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (who or which has won awards)nagrodzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He has written many award-winning novels.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'award' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: award [a medal, first prize] to, a [service, participation, public, lifetime] award, during the award [ceremony, banquet, nominations], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "award" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'award'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.