WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
at hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby, conveniently close)pod ręką przyim. + ż
 I keep a torch at hand because of the frequent electricity cuts.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
business at hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (urgent matter for discussion)pilny interes przym. + m
 We have digressed enough, let's get back to the business at hand.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nearby)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 When I work long hours my extra-large coffee cup is always close at hand.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)niedaleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Nuclear war is close at hand! was emblazoned on the black and yellow leaflets.
near at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (close, approaching)blisko mnie przys. + zaim.
 The grapes are ripening; harvest time is near at hand.
near at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very near)blisko mnie przys. + zaim.
 He always keeps a pipe and tobacco near at hand.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "at hand" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'at hand'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.