WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

at full tilt


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "at" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: full | tilt

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (location)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He's at home right now.
 On jest teraz w domu.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The train leaves at nine o'clock.
 Pociąg odjeżdża o dziewiątej.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (presence)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She's at a meeting.
 Ona jest na spotkaniu.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." spoken (in email address: @, at sign) (adres e-mail: @)małpa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You can reach me at "Fred Smith at email dot com".
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in, near)przy, obok przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 My dog always sits at my chair and begs for scraps.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (toward)ku przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  do przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 There were hundreds of birds coming at us from all directions.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (condition)jeśli spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  gdy spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 We don't burn many calories at rest.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." US (cause)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He smiled at the thought that he would see his long-distance girlfriend in just a few days.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (manner)z przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We drove off at a good speed.
 Wyruszył z dobrą prędkością.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quality)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 You have got to see the house at its best.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (age)w wieku przyim. + m
 At 18 she moved in with her boyfriend.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (skill)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I'm no good at chess.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in exchange for)po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Apples are on sale at a dollar per pound.
at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (habitual time)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Kevin works at night. The elderly couple always take a walk at 4 PM.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a dab hand at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person skilled at [sth](potoczny, przenośny)mieć rękę do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  być ekspertem w czymś zwrot posił.
 My sister's coming to put up some shelves for me. She's a dab hand at DIY.
 Moja siostra wpadnie, żeby powiesić mi półki. Ona ma rękę do majsterkowania.
adept at doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skilled)zdolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She's very adept at helping people develop their strengths.
aim [sth] at [sth/sb] vtr + prep (try to hit)celować coś w coś/kogoś ndk. + przyim.
  wycelować coś w coś/kogoś dk. + przyim.
 Although he aimed the arrow at the bull's eye, he hit the outside ring every time.
aim at [sth/sb] vi + prep (try to hit)celować w coś/kogoś ndk. + przyim.
  wycelować w coś/kogoś dk. + przyim.
 Nathan was aiming at the target with his .40-caliber pistol.
aim at [sth] vi + prep figurative (have as a goal)dążyć do czegoś ndk. + przyim.
 Jack's aiming at becoming the president of the company someday.
aim [sth] at [sb/sth] vtr + prep figurative, often passive (have as intended audience)kierować coś do kogoś ndk. + przyim.
  skierować coś do kogoś dk. + przyim.
 The movie is aimed at a younger audience.
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)nagle przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 All at once, I heard a noise in the kitchen.
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously, at the same time)wszyscy razem zaim. + przys.
  jednocześnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The guests cried "Surprise!" all at once.
ambassador-at-large nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diplomatic envoy)specjalny przedstawiciel przym. + m
an old hand at nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (experienced in: an activity) (potoczny)stary wyjadacz przym. + m
 You'll do well to follow his advice; he's an old hand at this business.
annoyed,
annoyed at [sb/sth],
annoyed with [sb/sth]
adj + prep
(irritated, angry)zły na kogoś/coś przym. + przyim.
  zły z powodu czegoś wyr.
 I'm annoyed at my brother for leaving the room in such a mess.
any moment,
at any moment
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(without warning)w każdej chwili wyr.
 Bill should arrive any moment to give us a ride to the airport.
arrive at [sth] vi + prep figurative (conclusion, etc.: reach)docierać do ndk. + przyim.
  dotrzeć do dk. + przyim.
 The mathematician worked to arrive at the answer.
as at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK (at a particular time)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: Used in finance and accounting.
asleep at the switch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal, figurative (not paying attention)nieobecny duchem przym. + m
 I'm sorry; I should have understood what you wanted. I was asleep at the switch.
at a disadvantage advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an inferior position)w niekorzystnym położeniu wyr.
 You'll be at a disadvantage if you don't have a second language.
at a discount advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a reduced price)z rabatem przym. + m
  ze zniżką przyim. + ż
 The student card allows you to buy train tickets at a discount.
at a distance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (comfortably far away)na dystans przyim. + m
 He keeps himself at a distance from political arguments.
at a distance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (some distance removed)z dystansem przyim. + m
at a glance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (with one quick look)jednym spojrzeniem przym. + n
at a glance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (quickly, rapidly)szybko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
at a good price advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at reasonable cost)po dobrej cenie wyr.
 I was able to buy my PC at a good price.
at a later time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified point in the future)w późniejszym czasie wyr.
 We agreed to discuss the matter again at a later time.
at a loss advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (losing money)ze stratami przyim. + ż, l.mn.
 They must be selling these at a loss, the prices are so low.
at a loss adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to understand)nierozumiejący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was at a loss to explain what had happened.
at a premium advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (scarce, sought-after)poszukiwany, rzadki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 During the oil embargo of the 1970's, gasoline was at a premium.
at a slow pace advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slowly)powoli, wolno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The tortoise won the race, even though he went at a slow pace.
at a standstill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (traffic: not moving forward)w miejscu przyim. + n
 When we saw the accident we understood why traffic was at a standstill.
at a standstill adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not progressing)w miejscu przyim. + n
 We can't agree on the terms of the contract, so negotiations are at a standstill.
at a stretch exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in one session)za jednym razem wyr.
 Although I can read English for hours, I can only manage about ten pages of French at a stretch.
at about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: at approximately)o mniej więcej wyr.
  o około przyim. + przyim.
 Class starts at one, shall we meet at about quarter to?
at all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the slightest)wcale przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I don't mind at all if you want to smoke.
at all costs advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by whatever means)za wszelką cenę wyr.
 At all costs, you must finish the work by Friday.
at all times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time, constantly)zawsze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  cały czas przym. + m
 Please keep your hands and arms in the car at all times.
at an angle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (diagonally, obliquely)pod kątem przyim. + m
 He hung the picture up without a spirit level so it was at an angle.
at an early hour advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (early in the morning)o wczesnej godzinie wyr.
 My grandmother had the custom of rising at an early hour.
at an end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finished, over)na końcu przyim. + m
 Economists think the recession is at an end.
at an impasse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (at a standstill, at a dead end)w impasie przym. + m
 We can't agree on the terms of the contract; we're really at an impasse.
at another time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some point in the future)innym razem przym. + m
 Not tonight, perhaps at another time?
at any age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no matter what one's age)w każdym wieku wyr.
 Cancer does not discriminate, it can strike at any age.
at any cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (however high the cost may be)za wszelką cenę wyr.
 We will win this war at any cost.
at any rate advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (anyway, in any case)jednakże przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  jednak przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I didn't want to go to the party at all, but it's over now, at any rate.
at any time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whenever convenient)kiedykolwiek przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You can call me for help at any time.
at any time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without warning)kiedykolwiek przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I like my desk to face the door, because I know my boss may walk in at any time.
at arm's length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (at safe distance)na dystans przyim. + m
  z dystansem przym. + m
 He has lied to me before, so I keep him at arm's length now.
at arm's length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (at end of your arm)na długość ramienia wyr.
 The wild deer stood at arm's length from us.
at attention advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (military: standing straight)na baczność przyim. + ż
at auction advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a public bidding sale)na aukcji przyim. + ż
at bay advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under control)pod kontrolą przyim. + ż
 I wasn't ready to meet with my boss, so my colleague kept him at bay for as long as possible.
at best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no greater or better than)w najlepszym wypadku wyr.
 It won't be ready until tomorrow at best.
at breakneck speed advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (dangerously fast)na złamany kark wyr.
at close quarters advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (close together, close by)blisko siebie przys. + zaim.
at cross-purposes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in agreement)nieporozumienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
at dawn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (early in the morning; daybreak)o świcie przyim. + m
at death's door advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very ill, about to die)na progu śmierci wyr.
at discount prices advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (cheaply, at lower cost than usual)na przecenie przyim. + ż
at dusk advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when night falls, at twilight)o zmierzchu przyim. + m
at each other's throats exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (arguing)skaczący sobie do gardeł wyr.
 The couple are constantly at each other's throats, always arguing about something or other.
at ease adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relaxed)swobodnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I am more at ease when my boss is not in the office.
 Czuję się swobodniej, gdy mojego szefa nie ma w biurze.
at ease adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not standing at attention)w pozycji „spocznij” wyr.
 The troops were at ease on the parade ground.
at ease advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (stand: not at attention)w pozycji „spocznij” wyr.
 The captain ordered the soldiers to stand at ease.
at ease with [sb/sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comfortable)swobodnie w czyjejś obecności wyr.
 Chris was very friendly, and I instantly felt at ease with him.
at every turn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (constantly, repeatedly)za każdym razem wyr.
at fault adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (responsible, to blame)winny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
at first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to begin with, in the beginning)na początku przym. + m
 At first, it was just pitch black, then his eyes got used to the darkness and he began to see some features of the cave.
at first blush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at first impression)na pierwszy rzut oka wyr.
 At first blush, you seem to have put together a sound business plan.
at first glance exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (initially)na pierwszy rzut oka
 It was a good plan at first glance, but later we realized it was a dud.
at first sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instantly, immediately)natychmiast przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 At first sight, the town looked boring.
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (loudly)jak najgłośniej part. + przys.
  na cały regulator wyr.
 If you must play your music at full blast, please use headphones.
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (forcefully)jak najmocniej part. + przys.
 I accidentally turned the hose on at full blast and washed away all my seedlings.
at full gallop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (horse: at top speed)jak najszybciej part. + przys.
 Even at full gallop, the horse could not outrun the train for long.
at full speed advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as fast as possible)jak najszybciej part. + przys.
 If you run the motor at full speed for more than an hour, there is a danger it will overheat and seize up.
at full throttle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (vehicle: at top speed)jak najszybciej part. + przys.
at full throttle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (person: as fast as possible)jak najprędzej part. + przys.
at grade exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." US, idiom (on the same level)na tym samym poziomie wyr.
 The train tracks and the street were at grade where they crossed, so people barely noticed the intersection.
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (at great financial expense)wielkim kosztem przym. + m
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (involving great sacrifice or loss)wielkim kosztem przym. + m
at great expense advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at great financial cost)wielkim kosztem przym. + m
 My parents paid my way through four years of college at great expense.
at gunpoint advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threatening [sb] with a gun)na celowniku przyim. + m
at gunpoint advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (under threat)na celowniku przym. + m
at hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby, conveniently close)pod ręką przyim. + ż
 I keep a torch at hand because of the frequent electricity cuts.
at heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (deep down, by one's true nature)w głębi przyim. + ż
 She's always been an animal lover at heart.
at home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in own house)w domu przyim. + m
 I left my wallet at home.
at-home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (reception in own house)w domu przyim. + m
at issue advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being discussed, in question)rozważany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 At issue here are the psychological origins of criminal behaviour.
at it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (having sex)w trakcie seksu wyr.
 I couldn't sleep because, they were at it all night!
at large adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (escaped)na wolności przyim. + ż
 The murderer is still at large.
at large adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in general, as a whole)ogólnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
at large,
at-large
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(role: free-ranging)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used with this meaning only, when term is an adj before a noun
 Besides the chair and treasurer, the board also includes five members at large.
at last advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (finally)w końcu przym. + m
  wreszcie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 At last, I've finished writing that report!
at least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no less or fewer than)co najmniej wyr.
  przynajmniej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Mary needs to lose at least 5 kilos to fit into that dress.
at least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if nothing else)przynajmniej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He lost his job, but at least he still has a home. His wife left him but at least, she left him the furniture.
at least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the minimum)przynajmniej, chociaż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Please at least wash the dishes!
at leisure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when it is convenient)kiedy jest wygodnie
 She's not in a hurry, so just send her the files at your leisure.
at leisure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of planned activities)wolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
at length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (extensively, in detail)szczegółowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He explained his financial situation to me at length.
at liberty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free)wolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
at liberty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unconstrained)nieograniczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The police were not at liberty to discuss details of the case with the press.
at loggerheads adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in opposition, in a dispute)skłócony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
at maturity advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (debt: when payment is due)w terminie płatności wyr.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "at full tilt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'at full tilt'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.