WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
as well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also)też, także part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 William invited not only Sue to the party, but her sister as well.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
as well as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in addition to)zarówno jak
 Our neighbor brought cake as well as juice for everyone.
just as well exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (fortunate)na szczęście przyim. + n
 It's just as well I retired before they changed all the duties of my job.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have no reason not to)jak najbardziej part. + przys.
 I might as well go with you.
 Jak najbardziej mogę pójść z tobą.
might as well,
may as well
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(would be the same)równie dobrze przys. + przys.
 It might as well be winter, with all this cold wet weather we're having.
 Równie dobrze mogłaby być zima z całą tą zimną deszczową pogodą, którą mamy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'as well' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "as well" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'as well'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.