WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

as is my wont


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "as" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: is | my | wont

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)równie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Bob is five feet ten and Janet is just as tall.
 Bob ma pięć stóp i dziesięć cali wzrostu, a Janet jest równie wysoka.
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (considered to be) (uważać się)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  (być postrzeganym)jako przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He thinks of himself as a great photographer.
as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the manner)jak przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 As promised, here are the books on Shakespeare.
 Jak obiecano, tutaj są książki o Szekspirze.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (correlative: such that)taki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's not so clever as everyone thinks.
 On nie jest taki bystry, jak wszyscy sądzą.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (in the same manner as)jak przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Do as I say, not as I do.
 Rób tak jak mówię, nie tak jak robię.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (while)jak, gdy spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 As he was climbing the ladder, his hammer slipped from his belt.
 Młotek wyślizgnął mu się zza pasa, gdy wspinał się po drabinie.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (since, because)bo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  ponieważ spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  jako że spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I made you some coffee, as you don't like tea.
as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (though)mimo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
  chociaż spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Tired as I was, I carried on working till the sun came up.
as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (function)jako przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Steve, Julie and I work well as a team.
as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (while being)jako przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 As a teacher in a deprived area, Jenna had worked with a lot of troubled youngsters.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
as... as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressing similarity or equality)tak... jak przys. + spój.
 That joke is as old as the hills.
 Ten dowcip jest tak stary jak świat.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
acronym (also known as)również znany jako
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was 19th-century American outlaw.
act as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform function of)działać jako ndk. + przyim.
 When their first met each other, it was her sister who acted as matchmaker.
address [sb],
address [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(use a title)zwracać się do kogoś zwr. ndk. + przyim.
  zwrócić się do kogoś zwr. dk. + przyim.
 "Your Holiness" is the correct way to address the Pope.
also known as adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having as an alternative name)również znany jako
 Eva Perón, also known as Evita, was a controversial figure in Argentine politics.
appoint [sb] as [sth] vtr + prep (give a role, job)mianować kogoś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyznaczać kogoś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyznaczyć kogoś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The board of directors appointed Mark as head of the party-planning committee.
as … as all get out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely)ogromnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 What? That's silly as all get out! You can't grow bananas in the desert.
as a bonus advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in addition)dodatkowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We're going on a hike in the mountains today, and as a bonus we'll have a picnic.
as a child advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during childhood)jako dziecko
 As a child Henry was scared of dogs, but he later went on to become a vet.
as a consequence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (so, therefore)w rezultacie przyim. + m
 The boy failed his math test. As a consequence, he cannot visit his friends this weekend.
as a friend advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (preface to giving difficult news or advice) (mężczyzna)jako przyjaciel przyim. + m
  (kobieta)jako przyjaciółka przyim. + ż
 You know I say this as a friend, but I don't think that you should date him.
as a joke advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for humorous effect)żartobliwie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Don't be upset, that comment was meant as a joke.
as a matter of fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in fact, on the contrary)w gruncie rzeczy wyr.
 I'm not ignoring your brother; as a matter of fact, I invited him for dinner tonight.
as a replacement for advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as a substitute for)zastępując przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Margarine is widely used as a replacement for butter.
as a result advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)w rezultacie przyim. + m
  w wyniku czego wyr.
 The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.
as a result of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (due to, because of)na skutek przyim. + m
  w wyniku przyim. + m
 As a result of your disobedience, your parents punished you.
as a rule exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (usually)w zasadzie przyim. + ż
 As a rule, we go to bed early on weeknights.
as a substitute for advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to replace, instead of)w zastępstwie przyim. + n
 She used two cups of milk as a substitute for three eggs called for by the recipe.
as a whole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all considered together)jako całość przys. + ż
 Some students need to improve, but the class as a whole is very good.
as always advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as usual)jak zwykle
 As always, Sally was chatting up the Australians.
as an alternative to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instead of)zamiast przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Soy milk can be used as an alternative to cows' milk for some recipes.
as at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK (at a particular time)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: Used in finance and accounting.
as best you can advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the best of your ability)jak możesz najlepiej
 Muddle through as best you can, and we'll fix the mistakes later.
as compared with [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in comparison to)w porównaniu z wyr.
 As compared with American English, British English seems more formal.
as ever advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is always the case)jak zwykle spój. + przys.
 As ever, I didn't understand a word of what he was saying. The bus was late, as ever!
as expected advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as was anticipated)wedle oczekiwań przys. + n, l.mn.
 As expected, all the crops withered because of the drought.
as far as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (the same distance as)tak daleko jak
 Our new grocery store is just as far as the old one.
as far as I am concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)według mnie
 As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
as far as I am concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as for me, as regards me)jeżeli chodzi o mnie
 As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
as far as I know advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my knowledge)o ile wiem
 As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
as far as I'm concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)jeśli o mnie chodzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  moim zdaniem zaim. + n
 As far as I'm concerned, he needs no help from us.
as far as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest possible extent)jak najdalej jest to możliwe
 Please avoid cell phone usage as far as possible during your visit.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (long ago)już w part. + przyim.
 As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.
 Już w czasach Kleopatry stosowano technikę usuwania włosów przy pomocy syropu z cukru.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from a point in the past)part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.
 Uważa się, że te malowidła jaskiniowe liczą sobie aż 17 tysięcy lat.
as follows advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the following way)w taki sposób
 The instructions are as follows: 'Remove lid, drink coffee'.
as for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with regard to)jeżeli chodzi o
 As for this guy, I don't think he's going anywhere in life.
as for me advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as far as I am concerned)jeśli o mnie chodzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 My husband is going to work. As for me, I will stay home and take care of the baby.
as from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting on)zaczynając od
 You'll need to arrive 10 minutes earlier as from tomorrow.
as good as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of equal quality to)tak dobry jak
 He is as good at maths as my brother.
as good as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (more or less)mniej więcej przys. + przys.
 I've worked all night on the picture so it is as good as finished.
as good as new adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (successfully repaired or restored)jak nowy przyim. + przym.
 John fixed my bike and now it's as good as new!
as good as they come adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the best available)jakby
as I was saying advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (used to resume speech after interruption) (mężczyzna)jak już mówiłem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (kobieta)jak już mówiłam zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 As I was saying before being interrupted, the lady of the house is not home.
as if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as though)jakby przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  jak gdyby
 He looked as if he wanted to say something.
as if interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (sceptical)jakby przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  jak gdyby
 You're going to help me clean the house? As if!
as if to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a way that suggests [sth])można by powiedzieć
 He nodded at her as if to say goodbye.
as is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)jak spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 The TV is sold 'as is', there is no implicit nor explicit warranty.
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (as the situation stands)w obecnej sytuacji
 As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)w obecnej sytuacji
 We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)jak powinno być
as it ought to be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an ideal state)idealnie
 Her speech gave us a vision of the world as it ought to be.
as it should be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the correct, proper state of affairs)jak powinno być
as it should be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a desirable state)jak powinno być
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak się okazuje zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
as it were advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (so to speak)jakby
as little as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a quantity as small as)tak mało jak
  tak niewiele jak
 The cat is as little as a mouse.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(providing that)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I am happy, as long as the sun always comes back around.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(while)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!
as long as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equal in length to)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 My garden is as long as a football pitch.
as luck would have it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (fortunately)na szczęście przyim. + n
  traf chciał m + dk.
 As luck would have it, the bus was late too, so I managed to catch it after all.
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the same number as)tyle, ile
 The Lakers had as many all-stars as the Bulls but still lost the game by 20 points.
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up to, a possible total of)tyle, ile
 On a good day I have seen as many as 80 species of birds.
as may be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (may be the case)być może
as much exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same thing)tak wiele jak
 So, you're pregnant. I thought as much.
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even though)tak bardzo jak
 As much as I love Mel Gibson, this movie is just too violent for me.
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (an equal amount)tak bardzo jak
 Nobody can eat as much as my brother!
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equally)tak bardzo jak
 I love you as much as I love your sister.
as much as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest feasible extent)tak dużo jak można
  tak dużo jak możliwe
 I try to exercise as much as possible.
as much as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the greatest feasible amount)tak dużo jak można
 I always eat as much as possible at Thanksgiving dinner.
as necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)wedle potrzeby przyim. + ż
  jak trzeba
 Apply the ointment to the wound as necessary.
as needed advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is necessary)wedle potrzeby przyim. + ż
 Take the pain medication as needed.
as of advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (starting from)zaczynając od
 As of Monday the office will be closed.
as of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (recently, lately)ostatnio przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She has been acting unusually as of late. She hasn't eaten for four days nor slept for two nights.
as of now advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from this moment onwards)tłumaczenie niedostępne
 As of now, you are no longer welcome in my house.
as of now advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at this moment)tłumaczenie niedostępne
 As of now, we have collected nearly 80% of the funds we need to complete the project.
as of today exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (presently)obecnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 As of today, the company's sales are strong.
as often as not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in about half of all instances)tak samo często jak nie
 I don't know if he will be here today. He shows up as often as not.
as often as you like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (whenever you wish)tak często jak się podoba
 Come and visit me as often as you like.
as often as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whenever you want)wspólnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w solidarności przyim. + ż
 Feel free to stop by my office as often as you wish.
as one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (together, in unison)jak jeden mąż
 The bride and groom stepped out of the church as one.
as one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement)w przeciwieństwie przyim. + n
 The committee members agreed as one to approve the plan.
as opposed to conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (rather than)w przeciwieństwie do wyr.
 Please shake my martini as opposed to stirring it.
as ordered advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to an order placed)wedle zamówienia przys. + n
 The waiter brought the customers their meal as ordered.
as ordered advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to an instruction given)wedle nakazu, wedle rozkazu przys. + m
 You will show up in full uniform at 5 in the morning, as ordered.
as part of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the wider context of)jako część
 As part of a school project, we must write and perform a short play.
as part of advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as a member of)jako członek
as per preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in accordance with)według przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 As per your request, I have included the necessary information in this memo.
as promised advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to a promise made)wedle obietnicy przyim. + ż
 As promised, I've brought the money to repay you for the loan.
as proxy for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on behalf of, in place of)na miejscu przyim. + n
 I have power of attorney to cast my vote as proxy for Aunt Sadie at the shareholder's meeting.
as quickly as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as fast as can be done)jak najszybciej part. + przys.
 You should get tickets as quickly as possible, the show you want to see is very popular.
as regards preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with respect to)w odniesieniu do
 As regards your letter of January 1, I can no longer provide you with my legal services.
as required advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)wedle potrzeby przyim. + ż
 Add seasoning, as required.
as sly as a fox adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devious, cunning)chytry jak lis wyr.
 Reynard was as sly as a fox as he wheedled his way into the hen house.
as soon as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (the moment that)jak tylko spój. + part.
 I will pay for your ticket as soon as you make the reservation.
as soon as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as early as is feasible)jak najszybciej
 It's imperative that I speak with you as soon as possible.
as such advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as a result, thus)jako taki
 The family in Sweden is extremely important and, as such, children's rights are very well protected.
as the case may be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the actual situation)niezależnie od sytuacji wyr.
as the crow flies advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a straight line, by a direct route)prosto jak strzelił
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as the saying goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to the common expression)jak mówi się
 As the saying goes, you can't have your cake and eat it!
as the story goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is said to have happened)wedle opowieści przys. + ż
 As the story goes, Hector was out of town when the bank was robbed.
as they say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is commonly said)jak mówią
 As they say, "It takes one to know one."
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "as is my wont" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'as is my wont'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.